O.M.Ü. Rektörlük İdari Birimler Binası Atakum / SAMSUN

OMÜ Kalite Politikası ve Birim Politikamız

OMÜ Kalite Politikası ve Birim Politikamız

Kalite Politikası
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, kaynakları etkin kullanan, sürekli iyileştirme felsefesini benimseyen, bağımsız tüm birimlerini bütüncül bir sistem içerisinde değerlendiren ve paydaşlarını sisteme dahil eden bir kalite yönetim anlayışına sahiptir.