Ballıca Kampüsü Öğrenci ve Personel Yemekhanesi

                    YEMEKHANE                   MASA SAYISI             SANDALYE SAYISI                METREKARESİ               KAPASİTESİ(4 oturum)
                Ballıca Yem. Öğr-Per.                    26                                 104                                      350                                        416

Back to Top