Eğitim Fakültesi Öğrenci Yemekhanesi

                       MASA SAYISI                  SANDALYE SAYISI                     METREKARESİ                     KAPASİTESİ(4 oturum)                                                    
                             84                                         336                                          800                                             1344

  

  

Back to Top