Güzel Sanatlar Şube Müdürlüğü Personel Listesi

Otomasyon ve Yazı İşleri Unvanı Görevi Tanımı Telefon      E-Posta
    Yazı işleri Görevlisi 4760  
OMÜ Sahnesi        
Şükriye ŞEN Aşçı OMÜ sahnesi görevlisi  3797  
Satılmış BAYAR Daimi İşçi OMÜ sahnesi görevlisi 4770  
Spor Salonu        
      4771  
Erkek Öğrenci Yurdu        
Ayhan ÖZKURT Memur Yurt yönetim personeli 4762 ayhan.ozkul@omu.edu.tr
Sami KÖÇET Daimi İşçi Yurt yönetim personeli 4762 Sami.kocet@omu.edu.tr
Kadir İNCE Daimi İşçi Destek Hizmetleri Personeli 4762 kadir.ince@omu.edu.tr
Necla YAZICI Daimi İşçi Destek Hizmetleri Personeli    
         
Yemekhane        
Muhittin ATICI Aşçı Aşçı görev tanımı 7258-4761 muhittinatici@omu.edu.tr
Murat TURAN Daimi işçi Yemekhane servis görevlisi 7258-4761  
Zübeyir ÇITAK Daimi işçi Yemekhane servis görevlisi 7258-4761  
Emrullah FİDAN Daimi işçi Yemekhane servis görevlisi 7258-4761  
Back to Top