Güzel Sanatlar Kampüsü Öğrenci Yemekhanesi

                           MASA SAYISI                      SANDALYE SAYISI                       METREKARESİ                      KAPASİTESİ(4 oturum)
                                   51                                         204                                             540                                               816

  

  

  

Back to Top