Güzel Sanatlar Kampüsü Personel Yemekhanesi

                        MASA SAYISI                  SANDALYE SAYISI                     METREKARESİ                   KAPASİTESİ(4 oturum)
                               16                                        64                                          120                                           256

  

  

Back to Top