İŞ Akışları

İş Akış Süreci

KODU

İŞİN NİTELİĞİ
SKSİA-001 Yemekhane Hazırlık Ve Temizleme İş Akış Süreci
SKSİA-002 Atık Yağın Geridönüşüme Kazandırılması İş Akış Süreci
SKSİA-003 Yemek Fiş Talep İş Akış Süreci
SKSİA-004 Yemek Hazırlama Ve Sunumu İş Akış Süreci
SKSİA-005 Araç Görevlendirme İş Akış Süreci
SKSİA-006 Personel Ve Öğrenci Kimlik Kartı Basımı İş Akış Süreci
SKSİA-007 Günlük Yemek Geliri Takibi İş Akış Süreci
SKSİA-008 Öğrenci Yurdu Aidat Ve Güvence Bedeli Tahsilatı İş Akış Süreci 
SKSİA-009 Yurttan Ayrılış İş Akış Süreci
SKSİA-010 Yurt Güvence Bedeli İadesi
SKSİA-011 Öğrenci Yurdu Kaydı İş Akış Süreci
SKSİA-012 Omü Portal Mesai Takip İş Akış Süreci
SKSİA-013 İşçi Disiplin Soruşturması İş Akış Süreci
SKSİA-014 Sürekli İşçi İzin İşlemleri İş Akış Süreci
SKSİA-015 Sürekli İşçi Sosyal Yardım Puantajı Hazırlama İş Akış Süreci
SKSİA-016 Görev Yeri Belgesi Hazırlama İş Akış Süreci
SKSİA-017 Toplam Kalite Yönetimi Çalışmaları İş Akış Süreci
SKSİA-018 İş Akış Süreci Hazırlama İş Akış Süreci
SKSİA-019 Hizmet Standartları Hazırlama İş Akış Süreci
SKSİA-020 Hizmet Envarteri Hazırlama İş Akış Süreci
SKSİA-021 Konukevi Konaklama İş Akış Süreci
SKSİA-022 Misafirhane İşlemleri İş Akış Süreci
SKSİA-023 Gündüz Bakımevi Kayıt İş Akış Süreci
SKSİA-024 Akademik Konukevi İş Akış Süreci
SKSİA-025 Otopark Abonelik İşlemleri İş Akış Süreci
SKSİA-026 Olimpik Yüzme Havuzu İş Akış Süreci
SKSİA-027 Havuz Suyu Bakımı Ve Temizliği (Günlük) İş Akış Süreci
SKSİA-028 Havuz Suyu Bakımı Ve Temizliği (Yıllık) İş Akış Süreci
SKSİA-029 İktisadi İşletme Gelirlerinin Vadesiz Hesaba Aktarılması İş Akış Süreci
SKSİA-030 İktisadi İşletme Gelirlerinin Vadeli Hesaba Aktarılması İş Akış Süreci
SKSİA-031 Visa Hesabının Vadesiz Hesaba Aktarılması İş Akış Süreci
SKSİA-032 İktisadi İşletme Vergi Ödemeleri İş Akış Süreci
SKSİA-033 Sözleşmeli İşçilerin Aylık Çalışma Ücretlerin Ödenmesi İş Akış Süreci
SKSİA-034 Pankart-Afiş Düzenleme İş Akış Süreci
SKSİA-035 Atatürk Kongre Ve Kültür Merkezi İş Akış Süreci
SKSİA-036 Öğrenci Konseyi İş Akış Süreci
SKSİA-037 Çalıştırıcı-Öğretici Ücret Ödemeleri İş Akış Süreci
SKSİA-038 Turnuvalara Katılım İş Akış Süresi
SKSİA-039 Üniversite İçi Spor Şenliği İş Akış Süreci
SKSİA-040 Öğrenci Topluluğu Kurulum İşlemleri İş Akış Süreci
SKSİA-041 Bahar Şenliği İş Akış Süreci
SKSİA-042 Öğrenci Topluluğu Etkinlik İş Akış Süreci
SKSİA-043 Kısmi Zamanlı Öğrenci Maaş Tahakkuk İş Akış Süreci
SKSİA-044 Stajyer Öğrenci Prim Ödemeleri İş Akış Süreci
SKSİA-045 Yemek Ödemeleri İş Akış Süreci
SKSİA-046 Sksdb Özgelirleri İş Akış Süreci
SKSİA-047 Öğrenci Yurdu Gelirleri İş Akış Süreci
SKSİA-048 Öz Gelirlerin Takibi İş Akış Süreci
SKSİA-049 Stand Açma İş Akış Süreci
SKSİA-050 Yemekhane Gelirleri İş Akış Süreci
SKSİA-051 Birimlerin Bütçe Hazırlama İş Akış Süreci
SKSİA-052 Yemek Bursu İş Akış Süreci
SKSİA-053 Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırılması İş Akış Süreci
SKSİA-054 Öğrenci Butiği İş Akış Süreci
SKSİA-055 Engelli Öğrenci Birimi İş Akış Süreci
SKSİA-056 Teknik Bakım İş Akış Süreci

 

Back to Top