İdari İşler Şube Müdürlüğü Personeli

Personel-Yazı İşleri Birimi Unvanı Görevi Tanımı Telefon      E-Posta
Turgay Bilge Şef Personel ve yazı işleri şefi 7077 turgay.bilge@omu.edu.tr
Aliye BİÇER Daimi işçi Personel ve yazı işleri görevlisi 7077 aliye.bicer@omu.edu.tr
Strateji Geliştirme ve Kalite Birimi        
Yusuf POLAT Şef İç kontrol birim temsilcisi 7078 yusuf.polat@omu.edu.tr
Sekreterlik        
Arzu KILIÇ SARIHAN Daimi İşçi Sekreterlik 7070 arzu.sarihan@omu.edu.tr
Yardımcı Hizmetler        
Emine ÖZTÜRK Daimi İşçi Destek hizmetleri görevlisi 7072 emine.ozturk@omu.edu.tr
Halit GÜNDÜZ Daimi işçi Destek hizmetleri görevlisi 7072 halit.gunduz@omu.edu.tr
Back to Top