İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğrenci Yemekhanesi

                          MASA SAYISI                   SANDALYE SAYISI                       METREKARESİ                        KAPASİTESİ(4 oturum)
                                  90                                      360                                            1368                                                1440

  

  

Back to Top