Mali İşler Şube Müdürlüğü Personeli

Bütçe Plan/Tahakkuk Unvanı Görev Tanımı Telefon      E-Posta
Ferat İBİLOĞLU Müdür Yrd. Birim yöneticisi 7083 fibiloglu@omu.edu.tr
Satınalma Servisi        
Hülya ÇAĞLAK Şef Satınalma görevlisi 7081 hulya.caglak@omu.edu.tr
Oktay ŞENCAN Şef Satınalma görevlisi 7078 oktay.sencan@omu.edu.tr
Zuhal DAĞHAN TEMUR Memur Satınalma görevlisi 7081 zuhal.temur@omu.edu.tr
Hatice ŞAHİN Memur Satınalma görevlisi 7080 hsahin@omu.edu.tr
Avni İŞKİL Bilgisayar İşl. Satınalma görevlisi 7080 avni.iskil@omu.edu.tr
Bütçe Plan Servisi        
Yener TAŞAN Memur Bütçe plan görevlisi 7086 yener.tasan@omu.edu.tr
Yunus ALTINTAŞ Memur Tahakkuk görevlisi 7086 yunus.altintas@omu.edu.tr
Tahakkuk Servisi        
         

 

Back to Top