Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrenci Yemekhanesi

                        MASA SAYISI                    SANDALYE SAYISI                      METREKARESİ                     KAPASİTESİ(4 oturum)
                               27                                        108                                            196                                             432 

  

  

Back to Top