Sağlık Bilimleri Fakültesi Personel Yemekhanesi

                            MASA SAYISI             SANDALYE SAYISI               METREKARESİ             KAPASİTESİ(4 oturum)
                                      9                               36                                     130                                    144

  

Back to Top