Vezirköprü MYO Öğrenci ve Personel Yemekhanesi

                    MASA SAYISI                       SANDALYE SAYISI                        METREKARESİ                      KAPASİTESİ(4 oturum)
                               29                                     118                                                204                                             472

  

  

Back to Top