Yemekhaneler

ÖĞRENCİ YEMEKHANESİ

MASA SAYISI                      SANDALYE SAYISI                       METREKARESİ                      KAPASİTESİ
        51                                         204                                             540                                               816

  

  

PERSONEL YEMEKHANESİ

MASA SAYISI                  SANDALYE SAYISI                     METREKARESİ                   KAPASİTESİ(4 oturum)
         16                                        64                                            120                                           256

  

  

 

Back to Top