İç Kontrol

1- Kamu iç kontrol rehberi için ; tıklayınız                                                                   
2- OMÜ kamu iç kontrol standartları uyum eylem planı için; tıklayınız                                              
3- Kamu görevlileri etik rehberi için; tıklayınız
4- Kamu görevlileri etik sözleşmesi için; tıklayınız 
5- 2017 Yılı İş Akış Süreçleri için; tıklayınız

Görev Tanımları                         
Faaliyet Raporları                         
İş Akışları Sunumu        
* İç kontrole Genel Bakış
* İç Kontrol Sunumu

 

 

Back to Top