İç Kontrol

1- Kamu iç kontrol rehberi ; tıklayınız                                                                   
2- İç kontrol sistemi eylem planı ; tıklayınız                                              
3- Kamu görevlileri etik rehberi; tıklayınız
4- Kamu görevlileri etik sözleşmesi; tıklayınız 

Görev Tanımları                         
Faaliyet Raporları                         
İş Akışları Sunumu        
* İç kontrole Genel Bakış
* İç Kontrol Sunumu

 

 

Back to Top