KISMİ ZAMANLI ÇALIŞMA BAŞVURUSU KABUL EDİLEN ÖĞRENCİLER

Başvurusu kabul edilen öğrencilerin aşağıda belirtilen evrakları hazırlayarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Tahakkuk Bürosuna teslim etmesi gerekmektedir. 

  • - Yeni Tarihli Öğrenci Belgesi (Disiplin cezası durumu not düşülmelidir.)
  • - İkametgâh beyanı
  • - Yeni tarihli öğrenci belgesi
  • - Savcılık kaydı
  • - 4 adet asıl fotoğraf (Daha önceden SGK numarası olan öğrenciler için 2 Adet)Sözleşme yapılması
  • - Banka IBAN Numarası (Bankadan alınacak dekont şeklinde)

Evraklarını teslim etmeyen öğrencilerin kısmi zamanlı çalışmaya başlamış olsa dahi herhangi bir ödeme yapılması söz konusu değildir.

Kısmi Zamanlı Öğrenci çalıştıracak BİRİMLERİN DİKKATİNE

Aşağıda bir örneği bulunan “İMZA ÇİZELGESİ” nin düzenli olarak öğrencilere imzalatılması ve “PUANTAJ ÇİZELGESİ” nin buna göre düzenlenerek kısmi zamanlı öğrencinin (SKS Daire Başkanlığı tarafından SGK’na girişi yapıldıktan sonraki günler için) her ayın 15’i ile 14’ünü kapsayacak şekilde (Örnek 15 Kasım 14 Aralık) çalışılan aya ait “PUANTAJ ÇİZELGESİ” nin; birimin en üst amiri tarafından onaylanmış halde en geç her ayın 20’sine kadar elden veya 457 60 52 nolu faks ile gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca ıslak imzalı puantaj çizelgesi daha sonra üst yazı ile gönderilecektir.

Buna göre ödemeler her ayın 25’nde yapılacaktır. Belirtilen tarihte puantaj göndermeyen birimlerin kısmi zamanlı çalışan öğrenci maaş ödeme yapılamayacaktır.

 

Kısmi Zamanlı Öğrenci Birim Talep Formu

Kısmi Zamanlı Öğrenci Yönergesi

Başvuru Değerlendirme Formu

Birimde Çalışanların Listesi

Devam Çizelgesi

Puantaj Örneği