Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2013–2013 Eğitim-Öğretim Açılış Törenleri Kurupelit Yerleşkesi’nde düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’la birlikte senato üyeleri sabah saatlerinde Kurupelit Yerleşkesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sundular. Öğleden sonra ise Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde açılış töreni düzenlendi. 

Törende Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Bakir İzetbegoviç’e Fahri Doktora Belgesi verildi. Önemli bir mazeret nedeniyle törene katılamayan İzetbegoviç’in doktora belgesi Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan tarafından, Bosna-Hersek Türkiye Büyükelçisi Damir Dzanko’ya takdim edildi. 

Şef Arzu Kopuz Çelik yönetimindeki Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Samsun Devlet Klasik Türk Müziği Korosunun verdiği konserle başlayan törenin açılış konuşmasını OMÜ’ye birincilikle girmeye hak kazanan Tıp Fakültesi öğrencisi Merve Tokatlı yaptı. Konuşmasına, “Nasıl bir üniversite? Olanakları neler? Geleceğime neler katacaktır?” sorularıyla başlayan Merve Tokatlı, “Bu soruların cevapları, üzerimizde olumlu etkiler yapmalı ki; o üniversite tercih sebebimiz olabilsin. OMÜ’nün öğrenci merkezli, aktif eğitim uygulayan birkaç fakülteden biri olması tercihimdeki en büyük unsurlardı. Akademik kadronun büyüklüğü ve eğitim tecrübesine yeşille mavinin buluştuğu mükemmel bir kampüs alanı eklenince OMÜ’yü tercih etmekte zorlanmadım.” dedi. 

“38 yıllık köklü geçmişiyle, ülkemizin üniversiteleri arasında saygın bir yer edinmiş olan Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 2013–2014 öğretim yılı açılış törenini sizlerle birlikte gerçekleştiriyor olmaktan büyük mutluluk ve onur duyuyorum” diyen Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan konuşmasında şunları kaydetti: 

“Adını, Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasıyla sonuçlanan istiklal mücadelemizin, Mustafa Kemal Atatürk tarafından başlatıldığı gün olan 19 Mayıs’tan alan üniversitemizin hem mensubu hem de rektörü olma sorumluğunu ve haklı gururunu taşıyorum. Beş yılı rektör olarak, yaklaşık 23 yıldır görev yaptığım üniversitemizin sürekli gelişen, üreten bir eğitim ve bilim merkezi olması için gayret ettik. Birlikte çalıştığımız bu süre zarfında, desteğini bizden esirgemeyen üniversite mensuplarımıza, şehrimizin üst protokolüne, sivil toplum kuruluşlarına, bazı eğitim binalarımızın inşasında önemli katkı sağlayan hayırseverlerimize ve Samsunlulara yürekten teşekkürü bir borç bilirim. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 17 fakülte, 3 yüksekokul, 11 meslek yüksekokulu, 5 enstitü, 21 araştırma uygulama merkezi, konservatuvarı, 45.000 öğrencisi, 2051 akademik personeli ve 4.500’e yakın çalışanı ile büyük bir ailedir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi lisansüstü eğitime, uzaktan eğitime ve uluslararasılaşmaya verdiği önemle de artık Türkiye’de bir markadır. 

İnsanlar gibi kurumların da kendini geliştirebilmesi için hedeflere ihtiyacı vardır. Ülkemizin seçkin üniversiteleri arasında yerini almış olan Ondokuz Mayıs Üniversitesinin de en önemli hedefi; uluslararası bir üniversite, bir dünya üniversitesi olmaktır. Bugün, üniversitemizde 64 ülkeden 1300’ü aşkın uluslararası öğrenci öğretim görmektedir. Erasmus ve Mevlana gibi uluslararası, Farabi gibi ulusal değişim programlarından yararlanabilen öğrencilerimiz, üniversitemizde eğitim gören uluslararası öğrencilerle birlikte ’farklılıklar içinde birlikte yaşama’ kültürünü tecrübe ederek özümsemektedirler. 

Yüzyıllardır kültürel ve sosyal birlikteliğimiz ve birçok ortak hikâyemiz olan kardeş Bosna-Hersek Cumhuriyeti ile eğitim-öğretim alanında güçlü ve yoğun işbirlikleri kurduk. Mevlana programı kapsamında Türkiye’de en fazla ikili anlaşma yapan ve en fazla değişim gerçekleştiren Üniversite olarak, Bosna-Hersek’teki yedi üniversite ile Mevlana protokolü, beş üniversite ile ikili protokol imzaladık. 2013–2014 eğitim döneminde Bosna-Hersek ile 36 öğrenci, 68 öğretim üyesi değişimi gerçekleştirilecektir. Değişim programları ve ortak toplantılar; eğitimin yanı sıra toplumların birbirini tanımasına ve kaynaşmasına katkı sağlamaktadır. Kardeş olan iki ülke halkı, her alanda beraber çalışarak ve birbirlerine destek olarak birlikte güçlenecekler, yeni bir medeniyetin ana direklerini oluşturacaklardır. 

Samimi olarak düşünüyorum ki, ancak, Balkan ülkeleri, Kafkas ülkeleri, orta Asya ülkeleri, Ortadoğu ülkeleri ve hatta Afrika ülkeleriyle birlikte, özellikle eğitim ve bilim alanında birbirimize katkı sağlar, birbirimizi desteklersek, adaletsiz egemenlerin karşısında ayakta durabiliriz. Bu nedenle üniversitemiz de, bu coğrafyadaki işbirliklerini arttırmaya gerçekten çok büyük önem vermektedir. 

Üniversitemizde her yıl yurt içinden ve yurt dışından Bosna-Hersek, Sancak, Arnavutluk, Kosova, Irak, Azerbaycan, Gürcistan, Makedonya, Yunanistan gibi ülkelerden çeşitli kurslar ve kısa dönemli eğitimler için öğrenci grupları gelmektedirler. Uluslararası öğrencilerimizin ve misafir öğrencilerin, Türkçeyi OMÜ’de öğrenebilmeleri için kurduğumuz Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (OMÜTÜRKÇE) bu yıl içinde faaliyete başladı. 

Uzaktan Eğitim alanında çok önemli bir yerdeyiz. Ön lisans, lisans, yüksek lisans ve değişik sertifika programlarımızın yanı sıra, Tarih, Türk Dili ve İngilizce derslerinin öğretimini bu yöntemle sürdürmekteyiz.  Bugüne kadar, Uzaktan Eğitim programlarımızdan 8 000 öğrenci mezun ettik. 

Başarılı üniversiteler, içinde yaşadıkları şehirle bütünleşebilen, içinde yaşadığı toplumu dönüştürebilen, o kentin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine katkı sağlayan üniversitelerdir. Üniversite-şehir bütünleşmesi, göreve başladığımız ilk günden beri hassasiyetle üzerinde durduğumuz hususlardandır. Üniversite-Sanayi işbirliğine de son derece önem vermekteyiz. Bu nedenle kurduğumuz “Üniversite-Sanayi-İş Dünyası İşbirliğini Geliştirme ve Uygulama Merkezi” öğretim elemanlarımızı sanayicilerle bir araya getirmekte; yeni işbirlikleri ve projeler geliştirmelerinin yolunu açmaktadır. Sanayicilerle imzalanan protokollerle çok sayıda öğrencimiz özel sektör kuruluşlarında staj yapma imkânı bulmaktadırlar. Merkez, sanayicinin ürününün çekiciliğini artırmak, akademisyenin yaptığı çalışmanın laboratuarda kalmamasını, hayata geçerek bir işlev kazanmasını sağlamak için çalışmaktadır. TEKNOPARK ve İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi projelerimizin de hayata geçmelerine çok az bir zaman kalmıştır.  

Üniversitelerin önemli işlevlerinden biri de bilimsel çalışmalar ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlayacak, ürüne yönelik, yenilikçi araştırmalar yapmaktır. Bunun için merkezi araştırma laboratuarları kurduk, araştırmayı özendirmek için birçok destek çeşidini hayata geçirdik. Akademisyenlerimizin eğitim ve bilimsel çalışma ve etkinlikler için yurt dışına gitmelerini teşvik ettik ve destekledik.  

Tüm bölge halkının gurur kaynağı ve sağlık güvencesi olan 1029 yataklı üniversite hastanemizde de önemli yenilikler ve değişimler gerçekleşti. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi her tür tedavi ve girişimin yanı sıra başarılı karaciğer nakillerinin de yapıldığı önemli merkezlerden biri haline geldi. Diş Hekimliği Fakültemiz, engelli tedavi birimi ve gezici diş sağlığı birimiyle toplumdaki tüm grupların sağlık hizmeti almasını sağlamıştır. İnşaatı bittiğinde, Türkiye’nin en büyük ve çağdaş Diş Hekimliği Fakültesi ve Hastanesine sahip olacağız. 

OMÜ fiziksel olarak da büyümeye devam ediyor. Son yıllarda Ondokuz Mayıs Üniversitesine eklenen Mustafa Kemal Güneşdoğdu, Ballıca ve Bafra kampüslerinin yanı sıra İlkadım İlçesi’ndeki yerleşimimizde Güzel Sanatlar Kampüsü şekillenmiştir. 

Rektörlüğe başladığım ilk günden bu yana, üniversitede çalışanlarımızın huzur içinde ve özgürce üretmeleri ve bilgiyi çoğaltarak yaymaları için gayret ettik. Alt yapıdaki eksikliklerin giderilmesi, iyi araştırma ve nitelikli eğitim için gerekli koşulların sağlanması öncelikli hedeflerimizden oldu. Ülkemizin değerli üniversitelerinden biri olan Ondokuz Mayıs Üniversitesinde, durgun göle taş atar gibi, var olan potansiyeli ortaya çıkarmaya, harekete geçirmeye çalıştık. Bunu, bir ölçüde başarmış olmanın mutluluğunu hissediyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün dediği gibi; ‘Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, yalnız bir şeye ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak!’ 

Üniversiteler, bilginin üretildiği ve yayıldığı kurumlardır. Bilginin üretilmesi, özgün düşünce ve buluşların ortaya çıkarılması özgürce düşünebilen zihniyetlerin bu kurumlarda yeteri çoklukta olmasına bağlıdır. Akademisyen, ön yargılar, kısıtlar, küçük görme, aşağılama tahammülsüzlük ve yok sayma gibi zaaflardan uzak olmalıdır. Baskıya, tahakküme, darbeye, soykırıma ve her tür faşizme karşı durması gerekir. Merhum Aliya İzetbegovic’in savaş sırasında, ‘Bu herkese ulaştırmamız gereken bir mesaj. Kazanacağız; çünkü öteki dine, öteki ulusa ve öteki siyasi duruşa saygılıyız.’ demiştir. Sırbistan’a dört asır boyunca Türklerin hükmettiğini ve tüm dini yapıların yerlerinde durduklarını söylemiştir. Merhum Aliya İzetbegovic’in hayata bakışını şu ifadesi özetlemektedir: ‘Hiç kimse intikam peşinde koşmamalı, sadece adaleti aramalıdır. Çünkü intikam sonu olmayan kötülüklerin de kapısını açar. Geçmişi unutmayın ama onunla da yaşamayın’. Düşünce, ifade ve hayat tarzı özgürlüğünün savunucusu olması gereken akademisyenlerin, kendileriyle aynı düşünce ve inançta olmayanların serbestçe söz söyleme, çalışma ve bilimsel araştırma yapma haklarını engellemeleri; baskıya ve darbeye imrenmeleri düşünülemez. Her şeye rağmen, bugün, sevinerek söyleyebilirim ki, Türkiye’de üniversiteler, artık özgür bilimin ve nitelikli eğitimin revaç bulduğu kurumlardır. Düşüncenin, ifade etmenin, araştırmanın, bilgiyi üretip ve yaymanın önünde hiçbir kısıtlamaya izin verilmemektedir. 

Söylenen şarkıların içinde şöyle bir mısra vardı: ‘Bürhân sorardım aslıma, aslım bana bürhân imiş. Bürhân delil demektir; genel olarak olağan dışı, bir beceriye sahip olmak veya bir hal ortaya koymak demektir. Yani asıl diyor ki; ben bir bürhân imişim, uzağa gitmeye gerek yok. Bizim en değerli varlığımız kendimiz; insandır ve insandan daha saygın daha saygıya layık başka bir varlık yoktur. Birbirimize tahammül etmeyi, birbirimizi dinlemeyi, herkesin konuşmasına sonuna kadar saygı göstermeyi öğreneceğiz. Birlikte yaşamayı öğreneceğiz. Bu ülke öyle bir ülke ki, tarihi düşündüğümde gerçekten Orta Asya, Balkanlar, Kafkasya, Ortadoğu dediğimde başı sıkışan, bir şekilde zor duruma düşen insanlar bugün olduğu gibi çareyi bu coğrafyaya sığınmakta buluyorlar. Demek ki bu coğrafyanın tarihten gelen bir koruyucu, bir himaye edici, bir güven ortamı niteliği var. Bu coğrafyanın bu özelliğini arttırmalıyız. Azaltmamalıyız. Bu coğrafya sırf bulunduğu yer açısından değil, tarihsel anlamı açısından da çok kutsal bir coğrafyadır. Bizim de, bu coğrafyaya uygun bireyler olmamız gerekir diye düşünüyorum. 

2013–2014 öğretim yılımızda öğrencilerimizi, hocalarımızı ve tüm çalışanlarımızı sevgiyle kucaklıyor, başarılı ve mutlu bir yıl dileyerek hepinizi saygıyla selamlıyorum.” 

“OMÜ’nün gelmiş olduğu bu noktadan büyük bir gurur duyduğumu ifade etmek isterim.” diyen Samsun Valisi Hüseyin Aksoy ise, “OMÜ, kuruluşundan itibaren önemli gelişmelere imza atan kurumların başında geliyor. Kendi büyüklüğünün yanında çevre illerde de faaliyet gösteren üniversitelerin kuruluşunu gerçekleştiren ve bölgenin gelişmesinde önemli katkıları olan bir kurumdur. OMÜ, kendini geliştiren bir üniversite olarak eğitim ve öğretimine devam ediyor. OMÜ’nün sahip olduğu yabancı öğrenci sayısı üniversitenin uluslararası bir üniversite olduğunun göstergesidir. Birçok farklı ülkeden öğrencinin aynı noktada toplanması ülkemizin ve şehrimizin tanıtımına önemli katkılar sağlamaktadır. Üniversitelerimiz yetişmiş insan gücünü topluma katan en önemli kurumlardır. Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimiz iyi donanımlı, kendini ifade edebilen ve ülkenin kalkınmasında rol alabilecek bireyler olmalıdırlar. OMÜ de bu çalışmaları en iyi gerçekleştiren üniversitelerden biridir. Valilik ve OMÜ olarak güzel bir iş birliği içindeyiz. Kent sorunlarında ortak bir platformda buluşarak akademik çözümler üretmekteyiz. Bu projelerde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Devletin yatırımları devam ediyor ancak ihtiyaç duyulan alanlarda eksikliği giderebilmek adına hayırseverlerin katkıları da oldukça önemli. Bu anlamda üniversiteye bina yaparak eğitimin daha iyi şartlarda gerçekleşmesine katkı sağlayan hayırseverlere çok teşekkür ediyorum. OMÜ, kampüsü ve öğretim kadrosuyla gençlere kucak açan ve onları topluma en iyi şekilde hazırlayan bir üniversitedir. Öğrenciler OMÜ’yü tercih etmekten asla pişman olmayacaklardır. Yeni eğitim ve öğretim yılının herkes için hayırlı olmasını diliyorum.” dedi. 

Açılış konuşmalarının ardından Bosna Hersek’in Kurucu Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç’i anlatan belgesel filmi izlendi. Filmin ardından da gerçekleşen fahri doktora töreninde, Bosna Hersek Türkiye Büyükelçisi Damir Dzanko, Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Bakir İzetbegoviç adına fahri doktora belgesini Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’dan aldı. 

Büyükelçi Damir Dzanko Cumhurbaşkanı Bakir İzetbegoviç adına yaptığı konuşmada, “Cumhurbaşkanı Bakir İzetbegoviç adına fahri doktora belgesini almış olmaktan dolayı büyük gurur duyuyorum.” diyerek Cumhurbaşkanının mesajını seslendirdi. “Büyük uluslar ancak ve ancak eğitimli ve de bilgili nüfuslarca inşa edilebilir ve günümüz Türkiye’si bu gerçeği günbegün kanıtlamaktadır. 

Sevgili arkadaşlar, hepimizin Bosna ve Türkiye’nin eğitim alanındaki işbirliğinin yüzyıllar boyunca süregeldiği gerçeğini takdir etmesi gerekir. Ülkemin gençleri bilgiyi Osmanlı Döneminden bu yana prestijli Türk Üniversitelerinde ve de yatılı okullarında aramıştır. Bu nedenledir ki ‘Mevlana’ programı ile bu prestijli üniversite birçok Bosnalı üniversite ile işbirliği yapmayı tercih etmiş ve de Bosnalı öğrenci ve eğitmenler OMÜ’nün düzenli misafirleri olmuşlardır. 

OMÜ Samsun son derece saygın bir üniversitedir. OMÜ’nün adını Türk Kurtuluş Savaşı’nın başlangıcı olan 19 Mayıs’tan alması üniversitenin Türk halkının soylu tarihini tüm dünyaya anlatması gerektiği anlamına gelmektedir. Benim için bu derecede özel bir üniversiteden fahri doktora unvanı almak özel bir ayrıcalık ve de onurdur.” 

Açılış töreni, Ondokuz mayıs Üniversitesi Müzik Eğitimi Anabilim Dalı öğrencilerinin müzik dinletisi ve kokteylle sona erdi. Törenin ardından Büyükelçi Damir Dzanko Uluslararası İlişkiler Birimini ziyaret etti. Dzanko burada Mevlana Programıyla OMÜ’ye gelen Bosna Hersek’li öğrencilerle bir araya geldi. 

Törene; Bosna Hersek Türkiye Büyükelçisi Damir Dzanko, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Samsun Milletvekili Cemalettin Şimşek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ufuk Ekinci, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Ali Telli, Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Canik Başarı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yunus Bekdemir, Baro Başkanı Av. Necat Anıl,  OMÜ Rektör Yardımcıları; Prof. Dr. Halis Ölmez, Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu ve Prof. Dr. Mahmut Aydın, belediye başkanları, üniversiteye katkı sağlayan hayırsever işadamları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

 

 

 • DSC_2377
 • DSC_2385
 • DSC_2386
 • DSC_2387
 • DSC_2389
 • DSC_2396
 • DSC_2406
 • DSC_2408
 • DSC_2417
 • DSC_2428
 • DSC_2430
 • DSC_2437
 • DSC_2445
 • DSC_2468
 • DSC_2473
 • DSC_2474
 • DSC_2479
 • DSC_2487
 • DSC_2493
 • DSC_2501
 • DSC_2504
 • DSC_2505

ÜNİVERSİTEMİZDE BAYRAMLAŞMA

ÜNİVERSİTEMİZDE BAYRAMLAŞMA

Üniversitemiz akademik ve idari personeli, Ramazan Bayramı tatilinin hemen ardından Atatürk...

MEZUNİYET TÖRENLERİMİZ DEVAM EDİYOR

MEZUNİYET TÖRENLERİMİZ DEVAM EDİYOR

Üniversitemizde 2013–2014 Eğitim öğretim yılı mezunları için düzenlenen Mezuniyet Törenleri devam...

ÜNİVERSİTEMİZDE TÜRKMEN ŞAİRİ MAHTUMKULU’YU ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

ÜNİVERSİTEMİZDE TÜRKMEN ŞAİRİ MAHTUMKULU’YU ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Halkbilimi Araştırmaları Topluluğu tarafından “Türkmen Şairi...

OMÜ'NÜN 39. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ TÖRENLE KUTLANDI

OMÜ'NÜN 39. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ TÖRENLE KUTLANDI

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin (OMÜ) 39. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla, 1 Nisan günü OMÜ Kurupelit...

ÜNİVERSİTEMİZDE TÜRK SANAT MÜZİĞİ GECESİ

ÜNİVERSİTEMİZDE TÜRK SANAT MÜZİĞİ GECESİ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Türk Sanat Müziği Topluluğu Korosu, Atatürk Kongre ve Kültür...

KÜRESEL SİYASETTE YENİ GÜÇ: TÜRKİYE

KÜRESEL SİYASETTE YENİ GÜÇ: TÜRKİYE

Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ), Küresel Siyasette Yeni...

KARABAĞ’IN İŞGALİ VE HOCALI KATLİAMI

KARABAĞ’IN İŞGALİ VE HOCALI KATLİAMI

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Türk Dünyası Araştırma Topluluğu tarafından “Karabağ’ın İşgali ve...

IV. MASA TENİSİ TURNUVASI SONA ERDİ

IV. MASA TENİSİ TURNUVASI SONA ERDİ

Başkanlığımız tarafından “Rektörlük İdari Birimleri Arası Dostluk ve Dayanışma Müsabakası” adı...

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ÖĞRENCİ TOPLULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Rektör yardımcısı Prof Dr. Hakan Leblebicioğlu başkanlığında, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan...

TANZİMAT’TAN CUMHURİYETE TOPLUMSAL DEĞİŞİMDE DERGİLERİN ROLÜ

TANZİMAT’TAN CUMHURİYETE TOPLUMSAL DEĞİŞİMDE DERGİLERİN ROLÜ

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kitap Topluluğu tarafından düzenlenen, “Tanzimat’tan Cumhuriyete...

 • ÜNİVERSİTEMİZDE BAYRAMLAŞMA

  ÜNİVERSİTEMİZDE BAYRAMLAŞMA

 • MEZUNİYET TÖRENLERİMİZ DEVAM EDİYOR

  MEZUNİYET TÖRENLERİMİZ DEVAM EDİYOR

 • ÜNİVERSİTEMİZDE TÜRKMEN ŞAİRİ MAHTUMKULU’YU ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

  ÜNİVERSİTEMİZDE TÜRKMEN ŞAİRİ MAHTUMKULU’YU ANMA PROGRAMI DÜZENLENDİ

 • OMÜ'NÜN 39. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ TÖRENLE KUTLANDI

  OMÜ'NÜN 39. KURULUŞ YILDÖNÜMÜ TÖRENLE KUTLANDI

 • ÜNİVERSİTEMİZDE TÜRK SANAT MÜZİĞİ GECESİ

  ÜNİVERSİTEMİZDE TÜRK SANAT MÜZİĞİ GECESİ

 • KÜRESEL SİYASETTE YENİ GÜÇ: TÜRKİYE

  KÜRESEL SİYASETTE YENİ GÜÇ: TÜRKİYE

 • KARABAĞ’IN İŞGALİ VE HOCALI KATLİAMI

  KARABAĞ’IN İŞGALİ VE HOCALI KATLİAMI

 • IV. MASA TENİSİ TURNUVASI SONA ERDİ

  IV. MASA TENİSİ TURNUVASI SONA ERDİ

 • ÖĞRENCİ TOPLULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

  ÖĞRENCİ TOPLULUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 • TANZİMAT’TAN CUMHURİYETE TOPLUMSAL DEĞİŞİMDE DERGİLERİN ROLÜ

  TANZİMAT’TAN CUMHURİYETE TOPLUMSAL DEĞİŞİMDE DERGİLERİN ROLÜ

BİRİMLERİMİZ / HİZMETLERİMİZ

Prev Next

GEÇMİŞ HABERLER

2014 Mayıs Şenliği
IMAGE
    -----------------  
ERTELEMEK YAŞAMI KAÇIRMAKTIR
IMAGE
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Topluluğu tarafından düzenlenen ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan Demir tarafından verilen “Ertele-me” başlıklı konferans, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşti.  Konferansa; PDR Bölüm Başkanı Kurtman Ersanlı, PDR Topluluğu Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Hatice Kumcağız, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli katıldı.  Açılış konuşmasını yapan PDR Topluluğu Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Hatice Kumcağız, “Ertelemek çağımızın en...
DÜNYA FELSEFE GÜNÜ ETKİNLİKLERİ
IMAGE
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Felsefe Topluluğu tarafından Dünya Felsefe Günü Etkinlikleri düzenlendi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliklere; Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan, Rektör Yrd. Prof. Dr. Halis Ölmez, Rektör Danışmanı Doç. Dr. Bekir Şişman, Yıldız Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, dekanlar, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı. Etkinlik kapsamında Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi fuaye salonunda sergi açıldı. “Filozoflar Sergisi” öğrenciler tarafından büyük ilgi gördü. Serginin gezilmesinin...
DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ
IMAGE
Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Özel Eğitim Öğrenci Topluluğu tarafından, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla konferans düzenlendi.  Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ahmet Yıkmış’ın konuşmacı olarak davet edildiği konferans, OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşti. Konferansa, Özel Eğitim Öğrenci Topluluğu’nun Akademik Danışmanı Doç. Dr. Yaşar Barut, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Konuşmasında, “Eğitimciler işlerini düzgün yaparsa, özel eğitim bölümlerine gerek...
ÜNİVERSİTEMİZ PROF. DR. ASHRAF SALAMA’YI AĞIRLADI
IMAGE
Uluslararası mimarlık camiasının saygın isimlerinden, Qatar Üniversitesi Mimarlık ve Kent Planlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ashraf M. Salama, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin konuğu oldu. OMÜ’de, “Çoklu Bilgi Türleri İçin Bir Arayış: Mimarlık ve Kentbilimde Tasarım ve Eleştirel Sorgulama” başlıklı seminer veren Prof. Salama, etkinlik öncesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Derya Oktay ile birlikte Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ı makamında ziyaret etti. Ziyarete Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hakan Leblebicioğlu da eşlik etti. Atatürk Kongre ve...
HACI BEKTAŞ-I VELİ DÜŞÜNCESİNİN EVRENSELLİĞİ
IMAGE
OMÜ Hacı Bektaş-ı Veli Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen, “Hacı Bektaş-ı Veli Düşüncesinin Evrenselliği” başlıklı panel, Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlendi.Prof. Dr. Kurtman Ersanlı yönetimindeki, Doç. Dr. Harun Yıldız, Yrd. Doç. Dr. Cafer Özdemir ve Yrd. Doç. Dr. İbrahim Gül’ün konuşmacı olarak yer aldığı panele, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.Açılış konuşmasını yapan Panel Başkanı Prof. Dr. Kurtman Ersanlı, “Bugünkü kültür düzeyine ulaşılmada son derece önemli hizmet veren kişilerden birisi de Hacı...
İNSAN OLMAK
IMAGE
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Topluluğu tarafından düzenlenen, “İnsan Olmak” başlıklı konferans, Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kurtman Ersanlı tarafından verildi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Pembe Salon’da düzenlenen konferansa, Özel Eğitim Bölümü Başkanı Prof. Dr. Bilal Dindar, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı. Açılış konuşmasını yapan PDR Topluluğu Akademik Danışmanı Yrd. Doç. Hatice Kumcağız, “Bizler yetişmemizde büyük emeği olan Kurtman hocamızla etkinlilerimizi...
KAZAKİSTAN KÜLTÜR VE TANITIM GÜNLERİ
IMAGE
Üniversitemiz Halkbilimi Araştırmaları Topluluğu tarafından “Kazakistan - Türkiye ile İlişkiler” konulu ve Kazakistan’a özgü el işi ve sanatları sergisi ve "Yeni Stratejik Ortak: Kazakistan En Gelişmiş 30'a doğru" konulu panel Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlendi. Serginin açılışını Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Prof. Dr. Canseyit Tüymebayev ile birlikte yaptılar. Panel yöneticiliğini Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’ın yaptığı programa panelist olarak Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Prof. Dr....
ÜNİVERSİTEMİZDE BAYRAMLAŞMA
IMAGE
Toplumsal ve kültürel hayatımızda bayramların önemli bir yeri bulunmaktadır. Bayramlar, sadece bireysel olarak mutluluk yaşadığımız günler değil, bu sevinç ve mutluluğu büyüklerimiz, eş, dost, akraba ve günümüzün bir bölümünü beraber geçirdiğimiz iş arkadaşlarımızla da paylaştığımız özel günlerdendir. Bu düşüncelerle bayram öncesi son mesai günü 12.00–13.00 saatleri arasında Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan tarafından Üniversitemiz Kurupelit Kampusu Kongre ve Kültür Merkezinde üniversitemiz personelleri için bayramlaşma töreni tertip edildi. Üniversitemiz...
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ 2013–2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AÇILIŞ TÖRENİ
IMAGE
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 2013–2013 Eğitim-Öğretim Açılış Törenleri Kurupelit Yerleşkesi’nde düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan’la birlikte senato üyeleri sabah saatlerinde Kurupelit Yerleşkesi’nde bulunan Atatürk Anıtı’na çelenk sundular. Öğleden sonra ise Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde açılış töreni düzenlendi.  Törende Bosna-Hersek Cumhurbaşkanı Bakir İzetbegoviç’e Fahri Doktora Belgesi verildi. Önemli bir mazeret nedeniyle törene katılamayan İzetbegoviç’in doktora belgesi Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan tarafından, Bosna-Hersek Türkiye...
MERKEZ MUTFAĞIMIZDA GÖRÜLEN EKSİKLİKLER GİDERİLDİ
IMAGE
Başkanlığımıza ait mutfak, depo ve yemekhanelerinde Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetim sonucunda Merkez Mutfağımızda mutfak zemini ile ilgili görülen bir kısım eksiklikler tespit edilmiş, bu eksiklikler Üniversitemiz tarafından da dikkate alınıp Merkez mutfağımız bakım-onarıma alınarak eksiklikler giderilmiştir.  
ÜNİVERSİTEMİZE KAYIT İÇİN GELEN ÖĞRENCİLERİ YİNE ÖĞRENCİ ARKADAŞLARI KARŞILIYOR
IMAGE
Üniversitemizde 2013–2014 Eğitim Öğretim yılı öğrenci kayıtlarının başlaması nedeniyle kayıt için gelen öğrenci ve beraberlerindeki aile fertlerine yardımcı olmak amacıyla her yıl olduğu gibi bu yılda şehirlerarası otobüs terminalinde stant kuruldu. Öğrenci Konseyi tarafından karşılanan bu öğrencilere Konsey elemanları tarafından bilgi veriliyor, üniversitemiz otobüsleri ile de ücretsiz olarak kaydolacakları fakülte ve yüksekokullara ulaşmaları sağlanıyor. Kayıt için gelen öğrencilerin sorunsuz bir kayıt dönemi geçirmelerini sağlamak amacıyla yapılan bu...
ÜNİVERSİTEMİZDE BAYRAMLAŞMA
IMAGE
Toplumsal ve kültürel hayatımızda bayramların önemli bir yeri bulunmaktadır. Bayramlar, sadece bireysel olarak mutluluk yaşadığımız günler değil, bu sevinç ve mutluluğu büyüklerimiz, eş, dost, akraba ve günümüzün bir bölümünü beraber geçirdiğimiz iş arkadaşlarımızla da paylaştığımız özel günlerdendir. Bu düşüncelerle bayram sonrası ilk mesai günü 12.00–13.00 saatleri arasında Rektör Prof. Dr. Hüseyin Akan tarafından Üniversitemiz Kurupelit Kampusu Kongre ve Kültür Merkezinde üniversitemiz personelleri için bayramlaşma töreni tertip edildi. Üniversitemiz...
112 OYLA GREVE HAYIR
IMAGE
Üniversitemiz Rektörlüğü ile TEZ KOOP İŞ Sendikası arasında sürdürülmekte olan işletme düzeyindeki toplu iş sözleşmesi görüşmeleri Üniversitemiz ve Sendika yetkilileri arasında anlaşma sağlanamaması üzerine uyuşmazlıkla sonuçlanmış, görevlendirilen resmi arabulucu görev süresi içinde uyuşmazlığı giderememiş, bu nedenle 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu 60’ıncı maddesi uyarınca greve gidilip gidilmeyeceği sendika üyeleri tarafından yapılan oylama ile belli oldu. Üniversitemize bağlı birimlerde görev yapan TEZ KOOP İŞ Sendikası üye...
ÇAĞDAŞ YÖNETİCİLER İÇİN FELSEFE VE DİN
IMAGE
Üniversitemiz Sosyal Bilimler ve Kültür Topluluğu tarafından düzenlenen ve Şehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Ekonomist Yazar Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özel’in konuşmacı olarak davet edildiği “Çağdaş Yöneticiler için Felsefe ve Din” konulu konferans İlahiyat Fakültesi Konferans Salonunda gerçekleştirildi. Yrd. Doç. Dr. Mustafa Özel konuşmasında şunları kaydetti: “İnsan medeni bir varlıktır. Yani başkalarıyla yaşayabilendir. Bütün toplumların fikir edenleri buna, yani ‘nasıl beraber yaşayabiliriz?’ sorusuna yanıt aramışlardır. Türk toplumunun şamanları vardı....
TÜRK SANAT MÜZİĞİ KONSERİ
IMAGE
Üniversitemiz Öğrenci Topluluklarından Türk Sanat Müziği Topluluğu Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde konser verdi. Şef Dr. Mehmet Halis Korur yönetimindeki Koro, Türk Sanat Müziğinin saygın bestekârlarının seçkin eserlerine yer verdi. İki bölümden oluşan konserde; 20 solo ve 8 koro olmak üzere 28 şarkı seslendirildi. Konserin sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Halis Ölmez yaptığı konuşmada, “Sınav haftasında böyle güzel bir konser veren öğrenci arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum.” diyerek koroyu tebrik etti ve Şef Dr. Mehmet Halis Korur’a gecenin...
OMU Poster (2)
karatedo
karikatur
ogrenci_kurs