Kurullar ve Komisyonlar

KOMİSYON ADI

DAYANAK

ÜYE LİSTESİ

SKSDB YÖNETİM KURULU

 

Yükseköğretim Kurumları, Mediko-Sosyal Sağlık, Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği

Adı  Soyadı

Görevi

Ünvanı

Prof. Dr.Mehmet KURAN

Başkan

Rektör Yardımcısı

Güngör KURAL

Üye

Daire Başkanı

Oktay DİNÇ

Üye

Daire Başkan Yrd.

 

 

 

 

 

 

 

SKSDB ETKİNLİK KURULU

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci Toplulukları Yönergesi

Adı  Soyadı

Görevi

Ünvanı

Prof. Dr.Mehmet KURAN

Başkan

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr.Metin YILMAZ

Üye

Rektör Danışmanı

Prof.Dr. Murat TERZİ

Üye

Rektör Danışmanı

Prof. Dr.Emin KASAP

Üye

Öğretim Üyesi

Prof. Dr.Yüksel ARDALI

Üye

Rektör Danışmanı

Güngör KURAL

Üye

Daire Başkanı

Uğur GÜNGÖR

Üye

Şube Müdürü

 

SKSDB YURT YÖNETİM KURULU

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrenci Yurtları Yönergesi

Adı  Soyadı

Görevi

Ünvanı

Prof. Dr. Vedat CEYHAN

Başkan

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Aysun GÜMÜŞ

Üye

Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Metin EKER

Üye

Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Pelin İSKENDER KILIÇ

Üye

Öğretim Üyesi

Serap SİVRİOĞLU SEZER

Üye

Genel Sekreter Yar.

Güngör KURAL

Üye

Daire Başkanı

Gülsüm ÇALT

Üye

Şube Müdürü

 

SKSDB ENGELLİ ÖĞRENCİ YÖNETİM KURULU

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimi Yönergesi

Adı  Soyadı

Görevi

Ünvanı

Prof. Dr. Vedat CEYHAN

Başkan

Rektör Yardımcısı

Doç. Dr. Nursel TOPKAYA

Üye

Koordinatör

Doç. Dr. Salih RAKAP

Üye

Koordinatör

Dr. Öğr.Üyesi  Serpil ALPTEKİN

Üye

Gelişimsel Eğitim Araştırma Uygulama Merkezi Müdürü

Güngör KURAL

Üye

Daire Başkanı

Recep DURMUŞ

Üye

Daire Başkanı

Musa AKYÜZ

Üye

Daire Başkanı

 

SKSDB İKTİSADİ İŞLETME YÜRÜTME KURULU

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İktisadi İşletme Yönergesi

Adı  Soyadı

Görevi

Ünvanı

Güngör KURAL

Başkan

Daire Başkanı

İsmet ERGİN

Üye

Şube Müdürü

Adil KARABAL

Üye

Şube Müdürü

Uğur GÜNGÖR

Üye

Şube Müdürü

Salahattin ÖZSAN

Üye

Şube Müdürü

Ferat İBİLOĞLU

Üye

Şube Müdürü

Oktay DİNÇ

Üye

Şube Müdürü

 

SKSDB İKTİSADİ İŞLETME YÖNETİM KURULU

 

 

 

 

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İktisadi İşletme Yönergesi

Adı  Soyadı

Görevi

Ünvanı

Prof. Dr.Mehmet KURAN

Başkan

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Metin YILMAZ

Üye

Rektör Danışmanı

Dr.Öğr.Üye.Kerem HAZNECİ

Üye

Öğretim Üyesi

Güngör KURAL

Üye

Daire Başkanı

Oktay DİNÇ

Üye

Şube Müdürü

 

 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

 

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Adı  Soyadı

Görevi

Ünvanı

 Güngör KURAL

Daire Başkanı

İşveren V.

Dr.Cavit Gökhan DİKENLİ

Doktor

İşyeri Hekimi

Öğr.Gör.Musa ŞAHİN

Öğretim Gör.

İş Güvenliği Uzmanı

Adil KARABAL

Şube Müdürü

İdari Birim Temsilcisi

Yunus ALTINTAŞ

Memur

Çalışan Temsilcisi

Coşkun DURMUŞOĞLU

Sürekli İşçi

Çalışan Temsilcisi

Yener TAŞAN

Sürekli İşçi

Çalışan Temsilcisi

 

SKSDB İKTİSADİ İŞLETME DENETLEME KURULU

 

 

 

 

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İktisadi İşletme Yönergesi

Adı  Soyadı

Görevi

Ünvanı

Prof. Dr.Vedat CEYHAN

Başkan

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr.Murat TERZİ

Üye

Rektör Danışmanı

Mustafa Kemal ÇAYIROĞLU

Üye

Genel Sekreter Yrd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Top