Mevzuat

M E V Z U A T  (G E N E L)
* 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 
    Kanun Metni İçin Tıklayınız 
* 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
   Kanun Metni İçin Tıklayınız 
* 4735 Saylı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
   Kanun Metni İçin Tıklayınız 
* 4857 Sayılı İş Kanunu
   Kanun Metni İçin Tıklayınız 
* 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
    ​Kanun Metni İçin Tıklayınız 
* 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
    Kararname İçin Tıklayınız
* Yükseköğretim Kurumları Mediko Sosyal Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Uygulama Yönetmeliği
    Yönetmelik İçin Tıklayınız
* Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği
   Yönetmelik İçin Tıklayınız 
* Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik
   Yönetmelik için Tıklayınız 

İ K İ N C İ L  M E V Z U A T

  

Back to Top