Dökümanlar

* Afiş Şablonu (görselli) indirmek için tıklayınız.                                                                                                                        
* Afiş Şablonu (görselsiz) indirmek için tıklayınız. 
* Sponsorluk Sözleşmesi                                                                                                                     
                                                                                       
* Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma yönergesi                                                                                                                                           
* Kısmi zamanlı öğrenci birim talep formu (form 1)                                                                                                                                 
* Kısmi zamanlı öğrenci başvuru ve değerlendirme formu (form 2)                                                                                       
* Kısmi zamanlı öğrenci devam çizelgesi (form 4)                                                                   
* Birimlerde çalışacak kısmi zamanlı öğrenci listesi (form 3)

* Gündüz Bakımevi Yönergesi                                                                                                                                     
Kayıt için gerekli belgeler    
* Rapor Dilekçesi Örneği
* Mazeret Dilekçesi Örneği
* Kayıt Protokolü 
 
Yurt Başvuru dilekçesi için tıklayınız 
Yurt Taahhütnamesi için tıklayınız.   
Yurda yerleşim kriterleri      

Yemek bursu yönergesi         
Yemek bursu işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar      
Yemek bursu başvuru formu   
Yemek bursu alacak öğrenci listesi örneği                                        

* Firma personeli alacağım yoktur beyanı formu 
* İdari denetim ve kontrol komisyon tutanağı

 

 

 

 

Back to Top