O.M.Ü. Rektörlük İdari Birimler Binası Atakum / SAMSUN

SKS Hizmet Standart

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı 

SN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER TAHMİNİ İŞLEM SÜRESİ

(EN GEÇ)

1 Mazeret İzni
 1. Dilekçe
 2. Mazereti belirtir kanıtlayıcı belge
1 İş Günü
2 Aylıksız İzin
 1. Dilekçe
 2. Mazereti kanıtlayıcı belge
2 İş Günü
3 Hastalık İzni
 1. Sağlık raporu
1 Saat
4 Refakat İzni
 1. Dilekçe
 2. Sağlık Kurulu kanıtlayıcı belge
1 İş Günü
5 Görevli/ İzinli İşlemleri (Erasmus, Federasyon vs.)
 1. Dilekçe
 2. Mazereti belirtir kanıtlayıcı belge
1 İş Günü
6 Çalışma Belgesi İsteği Dilekçe 2 Saat
7 Yurt ve Barınma Hizmetleri
 1. Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu gösteren sağlık raporu,
 2. Sabıka kayıt belgesi,
 3. Yabancı uyruklu öğrenciler için, Türkiye’de oturma izin belgesi ile pasaportunun fotokopisi
 4. Üniversite öğrencisi olduğuna dair belgenin aslı veya Üniversite tarafından onaylı örneği,
 5. Aylık Yurt Ücreti dekontu
 6. Ödenmeyen barınma ücretleri ile sebep olunması muhtemel zararlara karşı, miktarı her yıl Yurt Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen güvence bedeli ödendi belgesi,
 7. PP.4.7.FR.0098-Öğrenci Yurdu Taahhütnamesi
 8. İki adet vesikalık fotoğraf,
 9. Ulusal ve uluslararası anlaşma, kurs, seminer, bilimsel çalışma, hizmet içi eğitim, staj ve benzeri amaçlarla Üniversiteye gelen kişiler için görev belgesi.
1 İş Günü
8 OMÜ Gündüz Bakımevi Öğrenci Kaydı
 1. PP.4.7.FR.0076-Gündüz Bakımevi Ön Kayıt Başvuru Formu
 2. Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 3. 4 adet vesikalık fotoğraf
 4. Aşı kartı
 5. Alerji, diyabet, kalp rahatsızlıkları vb. rahatsızlıkları olanların sağlık kurul raporu
 6. Sağlık raporu
 7. Personel kimlik kartı fotokopisi (OMU personeli olan anne ve babanın)
 8. PP.4.7.FR.0119-Gündüz Bakımevi Öğrenci Kayıt Protokolü
15 Dakika
9 Akademik Konukevi Konaklama Başvurusu
 1. PP.4.7.FR.0088-Konaklama Formu
 2. Nüfus Cüzdanı veya Pasaport Fotokopisi
 3. Görevlendirme yazısı
10 Dakika
10 Konaklama Başvurusu
 1. PP.4.7.FR.0088-Konaklama Formu’nun doldurulması
 2. Nüfus Cüzdanı İbrazı
 3. Kamu Personel Kimlik Kartı Fotokopisi
10 Dakika
11 Otopark Abonelik İşlemleri
 1. PP.4.7.FR.0095-Otopark Üyelik Formu
 2. Personel Kimlik Kartı
 3. Araç Ruhsatı Fotokopisi (Kendisinin ve 1.derece yakınlarının)
1 İş Günü
12 Havuz Üyelik Başvurusu
 1. PP.4.7.FR.0048-Olimpik Yüzme Havuzu Üyelik Formu
 2. Üyelik Sözleşmesi
 3. Sağlık Beyannamesi
 4. Bir adet vesikalık fotoğraf
 5. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi veya Personel Kimlik Kartı Fotokopisi
15 Dakika
13 Stant Açma (Satış amaçlı) İzin Belgesi
 1. Başvuru dilekçesi
 2. Vergi levhası (fotokopisi)
 3. Oda sicil kayıt ve faaliyet belgesi (fotokopisi)
 4. Kültür ve Turizm Bakanlığı sertifikası (fotokopisi)
 5. Kapıdan satış yetki belgesi (fotokopisi)
 6. Sergilenecek, dağıtılacak ve satışı yapılacak ürünlerin, firma kaşeli listesi
 7. Firma adına faaliyetti yürütecek temsilcilerin firma tarafından yetki yazısı
 8. Satış temsilcilerinin T.C. kimlik numarası yazılı nüfus cüzdanı (fotokopisi)
 9. Stant veya faaliyet bedelinin ilgili banka hesabına yatırdığına ait banka dekontu
  NOT 1: Başvuru dilekçesi, -yer ve tarihler belirtilerek- Genel Evrakın 0 362 457 60 91’nolu faks numarasına faks çekilmesi gerekmektedir.
  NOT 2: İlgili kurum/kuruluş/firma reklam amaçlı kurulacak tanıtım stantları için Üniversite Medya ile iletişime geçmeleri gerekmektedir.
2 İş Günü
14 Öğrenci Toplulukları Stant Açma (tanıtım, reklam vb.) İzin Belgesi 2 İş Günü
15 Salon Tahsisi Dilekçe 15 Gün
16 Pankart Yazımı
 • Resmi Talep Yazısı
5 İş Günü
17 Öğrenci Topluluğu Kurulumu Yılda 1 defa 15 Kasım’da kuruluş işlemleri tamamlanmış olur.
18 Öğrenci Topluluklarının Etkinlik Düzenleme Talebi 15 Gün
19 Üniversiteler arası Turnuvalara Katılım Kafile Listesi 10 Gün
20 Bilimsel ve Kültürel Toplantılara Katılım
 1. Dilekçe
 2. İlgilinin adına davet yazısı
 3. İlgili birimin yazısı
 4. Bildiri özeti
15 Gün
21 Engelli Öğrenci Birimi Kayıt Başvurusu
 1. PP.4.7.FR.0033-Engelli Öğrenci Tespit Formu
 2. Öğrenci Belgesi
 3. Engel durumuna ilişkin rapor
10 Dakika
22 Öğrenci Butiği Ürün Talebi Öğrenci Kimlik İbrazı Ürün Seçimi Süresince
23 Yemek Bursu Başvurusu
 1. Yemek bursu başvuru formları ekim ayı içinde ilan edilen tarihler arasında (https://portal.omu.edu.tr/) ortamında doldurulması
15 Dakika
24 Kısmi Zamanlı Çalışma Başvurusu
 1. Kısmı Zamanlı başvuru formları ekim ayı içinde ilan edilen tarihler arasında (https://portal.omu.edu.tr/) ortamında doldurulması
15 Dakika
25 Kimlik Çıkarma Başvurusu
 1. İlgili birimden gelecek PP.4.7.FR.0163-Kimlik Kartı Başvurusu Formu
 2. İlgili birimden gelecek “Kimlik Talep Formu”
10 Dakika
26 Kimlik Grubu Değiştirme Başvurusu
 1. İlgili birimden gelecek PP.4.7.FR.0001-Kimlik Grubu Değiştirme Talep Formu
10 Dakika
27 Yurt Güvence Bedeli İadesi
 1. PP.4.7.FR.0047-Öğrenci Yurdu Ayrılış Formu
5 İş Günü
28 Kıdem Tazminatı Ödemesi
 1. Dilekçe
 2. Kıdem tazminatına hak kazanıldığına dair SGK yazısı
5 İş Günü
29 Maaş Bordrosu İstemi Dilekçe 1 Saat
30 Kısmi Zamanlı Öğrenci SGK Giriş İşlemleri
 1. İki adet vesikalık fotoğraf
 2. Kimlik Fotokopisi
 3. Öğrenci belgesi (OMU Öğrenci İşleri Birimi Onaylı
 4. İBAN no
 5. İlgili birimden gelecek PP.4.7.FR.0011-Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru ve Değerlendirme Formu
 6. PP.4.7.FR.0147-Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Sözleşmesi
 7. Sosyal güvence ile ilgili beyan ve taahhütname formu
 8. SGK veya e-Devlet ( Sağlık Provizyon Aktivasyon Sistemi ) üzerinden alınacak Müstehaklık Sorgulama Belgesi
15 Dakika
31 Teminat (Kesim veya Geçici) İade Başvurusu
 1. Dilekçe (İhale Kayıt numarası ve adı açıkca belirtilmeli)
7 Gün
32 İş Bitirme Belgesi
 1. Dilekçe (İhale Kayıt numarası ve adı açıkca belirtilmeli)
1 İş Günü
Info: Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz
İlk Müraacat Yeri  : Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı
İsim  :
Ünvan  : Daire Başkanı
Adres  : OMÜ Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü
Telefon  : 0 362 3121919 / 7070
Faks  : 0 362 457 60 52
E-Posta  : saglikkultur@omu.edu.tr
İkinci Müraacat Yeri  : Genel Sekreterlik
İsim  :
Ünvan  : Genel Sekreter
Adres  : OMÜ Rektörlük Binası Kurupelit Kampüsü
Telefon  : 0 362 312 19 19 -7010
Faks  : 0 362 457 60 91
E-Posta  : genelsekreterlik@omu.edu.tr