Çarşamba Tic.Borsası MYO öğrenci-personel Yemekhanesi

                      MASA SAYISI                     SANDALYE SAYISI                      METREKARESİ                        KAPASİTESİ(4 oturum)
                               37                                        150                                           168                                                 600

  

  

 

Back to Top