O.M.Ü. Rektörlük İdari Birimler Binası Atakum / SAMSUN

Kimlik Kartı Başvuru İşlemleri

Anasayfa » Hizmetler » Kimlik Kartı Başvuru İşlemleri

İletişim: 0362 312 1919 Santral (3527-2185) dahili

KİMLİK KARTI BAŞVURU İŞLEMLERİ

  1. Kimlik kartı talepleri, ilgili birimler tarafından Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden doldurulacak “Kimlik Başvuru Formu” ile yapılır.
  2. Kurum dışı çalışanlara kimlik kartı çıkarılması ilgili kurum/kuruluşların yazılı başvurusu ve Rektörlük onayına tabidir.
  3. ÖSYS sonucu yerleşen öğrencilerin kimlik kartı başvuruları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
  4. Ek kontenjan, dikey-yatay geçiş, uluslararası öğrenci sınavı ve benzeri ek yerleştirmeler ile Farabi, Erasmus, Mevlana vb. değişim programları kapsamında yerleşen öğrencilerin kimlik kartı başvuruları ise ilgili birimler tarafından yapılır.
  5. Emekli personele emekli kimlik kartı düzenlenebilmesi için personelin emeklilik işlemlerinin tamamlanmış olması gerekir.
  6. Personel, emekli, kayıtlı öğrenci ve değişim öğrencilerinin ilk kimlik kartları ile personelin terfi, idari görev, unvan, kadro, birim ve ad-soyad değişikliği durumlarında düzenlenen kimlik kartları ücretsizdir.
  7. Misafir ve kurum dışı çalışanlar için düzenlenen kimlik kartları ücrete tabidir.
  8. Kart sahibi kartının uygun koşullarda saklanmasından ve dış etkenlere karşı korunmasından sorumludur. Kartın kırılma, bozulma, silinme ve benzeri nedenlerle kullanılamaz hale gelmesi veya kaybedilmesi halinde, yeni kimlik başvurusu sırasında kimlik ücreti yatırıldığına dair dekont Kimlik Başvuru Forumuna eklenir.
  9. Basımı yapılan kimlik kartları talep eden birim yetkililerine tutanakla teslim edilir. Kimlik kartlarının kart sahiplerine imza karşılığı teslimi ilgili birimlerin sorumluluğundadır.

Banka Hesap Bilgileri

Üniversitemiz Kurumsal Kimlik Kartı Ücreti : 40,00 TL

  • Posta yoluyla kimlik kartı talebinde bulunan Üniversitemiz mensupları(emekli ve mezunlar dahil) için düzenlenecek kimlik kartı için posta giderleri  dahil Üniversitemiz Kurumsal Kimlik Kartı Ücreti  : 75,00 TL

 

Hesap Adı : Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Diğer Gelirler
İban No : TR37 0001 0014 7909 7123 8250 17
Hesap No : 1479 0971 2382 5017

PP.4.3.PRS.0008 OMÜ Kimlik Kartı Yönergesi
Personel ve Öğrenci Kimlik Kartı Basımı İş akış Süreci
PP.4.7.FR.0163-Kimlik Kartı Başvurusu Formu
Kurumsal Kimlik Kartı Örnekleri

Hizmet Standartadı