O.M.Ü. Rektörlük İdari Birimler Binası Atakum / SAMSUN

Hakkımızda

Anasayfa » Kurumsal » Hakkımızda

Başkanlığımız;

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 46. ve 47. Maddeleri ve 124 Sayılı Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname uyarınca kurulan Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı; öğrencilerin beden ve ruh sağlığının korunması, barınma, beslenme, çalışma, dinlenme ve boş zamanlarını değerlendirme gibi sosyal ihtiyaçlarının karşılanması, yeni ilgi alanları kazanmalarına imkan sağlayarak, yeteneklerinin ve kişiliklerinin sağlıklı bir şekilde gelişmesine imkan verecek hizmetlerin sunulması, onların ruhsal ve bedensel sağlıklarına özen gösteren bireyler olarak yetişmeleri, birlikte düzenli ve disiplinli çalışma, dinlenme ve eğlenme alışkanlıkları kazanmalarına yönelik hizmetleri yürütür.

Bütün bu hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan kantin, yemekhane, okuma salonu ile öğrenci yurtları açmak, sahne, toplantı ve tiyatro salonları, spor salon ve sahaları, kamp yerleri sağlamak ve bunlardan öğrencilerin en iyi şekilde yararlanmaları için gerekli önlemleri almakla görevlidir.