O.M.Ü. Rektörlük İdari Birimler Binası Atakum / SAMSUN

Taşınır Kayıt Ofisi

Anasayfa » Kurumsal » Birimler » Daire Başkanlığı » Taşınır Kayıt Ofisi

Başkanlığımız bütçesinden satın alınan veya devir, bağış vb. yollarla edinilen taşınırların teslim alınması, kayıtlarının tutulması, bunlara ilişkin belge ve cetvellerin tutulması, depolarda muhafazası, kullanıma verilmesi işlemleri bu birim tarafından yürütülmektedir.

  • Personel
  • Birim İş Akışları ve Formlar
PP.4.1.İŞA.0021-Taşınır Kayıt Yetkilisi ve Taşınır Kontrol Yetkilisinin KBS’den Yetkilendirilmesine İlişkin İş Akış Süreci
PP.4.1.İŞA.0020-Taşınır İade İş Akış Süreci
PP.4.1.İŞA.0022-Taşınır Teslim İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0061-Yıl Sonunda Yapılan Taşınır Konsolide İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.1.İŞA.0012-Bağış Veya Yardım Yoluyla Edinilen Taşınırların Girişi İş Akış Süreci
PP.4.1.İŞA.0018-Satın Alınan Taşınırların Giriş İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.1.İŞA.0021-Taşınır Kayıt Yetkilisi ve Taşınır Kontrol Yetkilisinin KBS’den Yetkilendirilmesine İlişkin İş Akış Süreci
PP.4.1.İŞA.0023-Taşınır Yönetim Hesabı İş Akış Süreci
PP.4.2.İŞA.0060-Yıl İçinde Yapılan Taşınır Konsolide İşlemleri İş Akış Süreci
PP.4.1.İŞA.0016-Hurdaya Ayırma İş Akış Süreci
PP.4.5.PRS.0006 OMÜ TAŞINIR MAL VE HURDA YÖNETİMİ YÖNERGESİ
PP.4.5.GEN.0003-OMÜ ZİMMETTEKİ TAŞINIRLARIN İADESİ HAKKINDA GENELGE
PP.4.5.FR.0038-Taşınır Depo Takip Formu
PP.4.5.FR.0072-Taşınır Kontrol ve Sayım Kurulu Raporu
PP.4.5.FR.0071-İhtiyaç Fazlası Taşınır Bildirme Formu
PP.4.1.FR.0035-Özel Eşya (Taşınır Mal) Beyan Formu
PP.4.5.FR.0039-Taşınır Miad Takip Formu
PP.4.5.FR.0075-İç İmkanlarla Üretilen Dayanıklı Taşınır Formu
PP.4.5.FR.0078 Taşınır Kontrol Yetkilisi Periyodik Kontrol Formu
  • Birim İş Takvimi