O.M.Ü. Rektörlük İdari Birimler Binası Atakum / SAMSUN

Öğrenci Toplulukları

Anasayfa » Kurumsal » Birimler » Kültür ve Spor Birimi » Öğrenci Toplulukları

Öğrenci Toplulukları
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerin bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunabilmeleri amacıyla oluşturulacak öğrenci toplulukları, Mesleki Topluluklar ve Sosyal Topluluklar olmak üzere iki grup altında kurulur. Mesleki topluluklar, birimlerin özgün eğitim – öğretim alanlarına, sosyal topluluklar ise sosyal ve kültürel alanlara yönelik faaliyetlerde bulunurlar. Mesleki toplulukların her türlü başvuruları ilgili akademik birime, sosyal toplulukların başvuruları ise SKSDB’ye yapılır.

Topluluklar Bilgi Sistemi için tıklayınız.

Mesleki Topluluklar
Öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarını değerlendirmek amacıyla; akademik birimlerde yürütülen eğitim programları ile ilgili alanlarda kurulan topluluklardır. Üyeleri, ilgili eğitim öğretim alanlarında öğrenim gören öğrencilerden oluşur.

Sosyal Topluluklar
Öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarını değerlendirmek amacıyla; bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetler ile hobi ve düşünce faaliyetlerini gerçekleştirmek için kurulmuş topluluklardır. Üyeleri Üniversitemizin tüm öğrencilerinden oluşur.

2023-2024 Öğretim Yılında Açılması Uygun Görülen Topluluklar

Dokümanlar
PP.4.7.PRS.0007 OMÜ ÖĞRENCİ TOPLULUKLARI YÖNERGESİ
PP.4.7.FR.0015-Öğrenci Topluluğu Kurma Dilekçe Formu
PP.4.7.FR.0010-Öğrenci Topluluğu Kurucu Üye Formu

PP.4.7.FR.0120-Öğrenci Toplulukları Salon Talep Formu

PP.4.7.FR.0148-Sponsorluk Sözleşmesi

PP.4.7.FR.0179 Öğrenci Toplulukları Yönetim Kurulu Seçim Tutanağı

PP.4.7.FR.0185 Etkinlik Görevli Katılım Listesi

PP.4.7.FR.0194 Öğrenci Toplulukları Malzeme Devir Teslim Tutanağı

Afiş ve Duyuru hazırlamak için tıklayınız 

  Fotograflı sablon

OrnekF-1

Fotografsız sablon

OrnekF-2 

Topluluklara Tahsis Edilen Odalar tıklayınız