O.M.Ü. Rektörlük İdari Birimler Binası Atakum / SAMSUN

Kalite Ofisi

Üniversitemizin kalite politikasına uygun iş ve işlemlerin yerine getirilmesi; iç kontrol sisteminin kurulması, standartların uygulanması, uyum eylem planlarına göre işlemlerin yapılması, birim faaliyet raporlarının hazırlanması, birim performans hedeflerinin belirlenmesi ve takip edilmesi; hizmet envanteri ve hizmet standartlarının oluşması ve güncellenmesi, iç denetime tabi tutulan alanlarda uygulamanın takip edilmesi gibi hizmetleri yerine getirir.