İkincil Mevzuat

YÖNERGELER 

* Öğrenci Konseyi Yönergesi   
Yönerge İçin Tıklayınız
* Öğrenci Toplulukları Yönergesi
Yönerge İçin Tıklayınız  
* Öğrenci Yurtları Yönergesi
Yönerge İçin Tıklayınız   
* Beslenme Hizmetleri Yönergesi
Yönerge İçin Tıklayınız  
* Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışma Yönergesi
​Yönerge İçin Tıklayınız 
* Öğrenci Yemek Bursu Yönergesi
Yönerge İçin Tıklayınız
* Engelli Öğrenci Birimi Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi
Yönerge İçin Tıklayınız
* Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi Yönergesi
Yönerge İçin Tıklayınız;
* İktisadi İşletme Yönergesi
Yönerge İçin Tıklayınız
* Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı İş Yerleri İşletme Toplu iş Sözleşmesi
Sözleşme Metni İçin Tıklayınız  

YÖNETİM KURULU KARARLARI

Yurt Yönetim Kurulu Kararı 
Akademik konukevi işletim esasları  
Gelirlerin kontrolü ve raporlanması talimatı 
Genel çalışma talimatı 
Gündüz bakımevi kayıt protokolü  
İhale süreci talimatı  
Kimlik basım talimatı 
Muayene ve kabul işlemleri talimatı  
Çarşamba misafirhanesi işletim esasları  
Otomasyon görevlileri talimatı 
Otomatik para yükleme (kiosk) cihazının açılması talimatı  
Öğrenci butiği çalışma usul ve esasları  
Salon tahsisi tahsil talimatı  

Back to Top