Rektörlük Yemekhanesi

YEMEKHANE                 MASA SAYISI               SANDALYE SAYISI                METREKARESİ               KAPASİTESİ(4 oturum)
Rektörlük Pers.                       44                                   176                                      390                                      704

  

  

 

Back to Top