O.M.Ü. Rektörlük İdari Birimler Binası Atakum / SAMSUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlük Binası
Kurupelit Kampüsü, 55139 Atakum / SAMSUN
saglikkultur@omu.edu.tr
(362) 312 19 19 / 7070