O.M.Ü. Rektörlük İdari Birimler Binası Atakum / SAMSUN

Öğrenci Butiği

Anasayfa » Kurumsal » Birimler » Sosyal Hizmetler Birimi » Öğrenci Butiği

Adres     :OMÜ Kurupelit Kampüsü Öğrenci Yaşam Merkezi Kat :1
İletişim : 0362 3121919-1681 (Dahili)

Öğrenci Butiği
Yükseköğretim Kurumları Mediko, Sosyal, Sağlık Kültür ve Spor İşleri Dairesi Uygulama Yönetmeliği doğrultusunda alınan Yönetim Kurulu Kararı ile Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı olarak ihtiyaç sahibi öğrencilerimize destek amacıyla kurulmuştur. Butiğimize gelen malzemeler butik görevlileri tarafından titizlikle tasnif edilerek raflara dizilmekte ve başvuran öğrencilerimize kimlik kartı göstermeleri karşılığında beğendikleri ürünler bedelsiz olarak teslim edilmektedir.

Başkanlığımıza bağlı olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere destek amacıyla kurulan öğrenci butiği, 2020 yılı içerisinde 1074 ihtiyaç sahibi öğrenciye 2878 adet ürün bağışında bulunmuştur.

Öğrenci Butiği Çalışma Usul ve Esasları
1. Üniversitemizde öğrenim gören ihtiyaç sahibi öğrencilere hizmet vermek üzere kurulan öğrenci butiğine kişisel ve kurumsal bağışların kabul edildiği her yıl ilan yolu ile duyurulur.
2. Bağışlanan ürünler görevli personel tarafından incelenir, uygun olan ürünlerin kabulü yapılarak 2 suret “ Malzeme Teslim Tutanağı” hazırlanır. Tutanağın bir sureti bağışçıya teslim edilir, diğeri dosyalanır.
3. Teslim alınan ikinci el malzemeler sistem üzerinden düzenlenen alım faturasıyla, kurumsal bağışlar ise fatura üzerinden kontrol edilerek barkotları ile depo sistemine kaydedilir.
4. Kabul işlemi tamamlanan ürünler ihtiyaç sahibi öğrencilere verilmek üzere reyonlara yerleştirilir.
5. Butik imkânlarından sadece aktif Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğrencileri yararlanabilir.
6. İhtiyaç halinde, ilçelerde bulunan Üniversitemize bağlı eğitim-öğretim birimlerine de günü birlik bağış stantları kurulabilir.
7. Üniversitemiz öğrencisi olmakla birlikte Emekli sandığı, Bağkur ve SGK’da kaydı bulunan öğrenciler butik imkânlarından yararlanamazlar.
8. Başvuran her öğrenciye öğrenci numarası üzerinden bir cari hesap açılır ve yapılanan her bağış bu hesaba işlenir.
9. Öğrenciler bir eğitim-öğretim yılında en fazla 4 ürün alabilir.
10. Öğrencilere teslim edilen ürünler depo kayıtlarından düşülür ve her ayın sonunda raporlanarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına yazı ile bildirilir.

Öğrenci Butiği İlçe Kampüslerinde