O.M.Ü. Rektörlük İdari Birimler Binası Atakum / SAMSUN

BasicEDU- Temel Eğitim Yoluyla Dezavantajlı Kadınların Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi İçin Model Geliştirme

20.09.2022

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) koordinatörlüğünde yürütülen “BasicEDU-Temel Eğitim Yoluyla Dezavantajlı Kadınların Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi için Model Geliştirme” isimli projenin toplantısı, 7-8 Eylül 2022 tarihlerinde Sırbistan’ın Kragujevac kentinde düzenlendi.

Koordinatörlüğünü Dr. Öğretim Üyesi Senem Gürkan’ın ve Yasal Temsilciliğini Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural’ın yürüttüğü proje toplantısına; Türkiye’den Canik Halk Eğitim Merkezi olmak üzere Almanya, Sırbistan ve Avusturya’dan katılımcılar yer aldı.

Ana hedefi Avrupa Birliğinin (AB) kırsal bölgelerindeki dezavantajlı kadınların işgücü piyasasına daha etkili olarak entegrasyonlarının sağlanması olan proje ile ilgili detaylı bilgiye basicedudwe.com adresinden ulaşabilirsiniz.