O.M.Ü. Rektörlük İdari Birimler Binası Atakum / SAMSUN

Gündüz Bakımevi Faaliyetleri

26.11.2020

Gündüz Bakımevi kimlere hizmet verir?
Üniversitemiz personelinin okul öncesi dönem, 36-66 ay arası çocuklarına hizmet verilmektedir.
 
Gündüz Bakımevinde nasıl bir eğitim uygulanmaktadır ?
Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak çocukların bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal, kültürel, dil ve hareket gibi çok yönlü gelişimlerini destekleyecek MEB Okul Öncesi Eğitimi Programını temel alan; çocukların Atatürk, vatan, millet bayrak, aile ve insan sevgisini benimseyen, kendine güvenen, çevresiyle iyi iletişim kurabilen, dürüst, ilkeli, çağdaş düşünceli, hak ve sorumluluklarını bilen, saygılı ve hoşgörülü bireyler olarak yetişmelerine temel hazırlamayı amaçlayan bir eğitim programı uygulanır.
 
Gündüz Bakımevi çalışma saatleri nasıldır?
Gündüz Bakımevinde 08.00-17.00 saatleri arası hizmet verilir.
 
Gündüz Bakımevinde yıl boyunca eğitim devam eder mi?
Yılın 11 ayı hizmet veren gündüz bakımevi hafta sonları, resmi tatiller ve Ağustos ayında kapalıdır. Bulaşıcı hastalık salgınlarında ve aniden ortaya çıkabilecek olağanüstü durumlarda Yönetim Kurulu Kararı ile kapatılabilir.
 
Öğrenci kaydı için tuvalet eğitimi şartı aranır mı?
Yeni başlayacak tüm öğrencilerin tuvalet eğitimini almış olması gerekir.
 
Gündüz Bakımevinde çocuklar için yemek hizmeti veriliyor mu?
Her hafta değişen yemek listesiyle aşçılarımızın günlük olarak hazırladığı sabah kahvaltısı, öğlen yemeği ve ikindi kahvaltısı verilmektedir.
 
Gündüz Bakımevi aylık ücreti ne kadar ? Nasıl belirleniyor?
Gündüz Bakımevi aylık ücreti “Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğ” dikkate alınarak her yıl dönem başında Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Rektör onayı ile yürürlüğe girer. Güncel ücretler sks.omu.edu.tr Web sayfasından görülebilir.

Gündüz Bakımevinde kardeş indirimi uygulaması var mı?
PP.4.7.PRS.0003 OMÜ GÜNDÜZ BAKIMEVİ ÇALIŞMA VE İŞLEYİŞİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLARI 16-4. Maddesi (İki veya daha fazla çocuğu aynı anda Gündüz Bakımevinde kayıtlı olan velilere, her çocuk için %25 indirim uygulanır.) gereği kardeş indirimi uygulanmaktadır.
Çocuğumu Gündüz Bakımevine getirmediğim günler için ödeme yapmam gerekiyor mu?
“Anne veya babanın görevli olarak yurt dışına çıkması ve askerlik, kaza, doğum vb. özel nedenler ile öğrencilerin 15 günden fazla süreli hastalıkları halinde, önceden yazılı başvuru yapılması ve mazeretin belgelendirilmesi koşuluyla, çocuğun kaydı en az 15, en fazla 60 gün ücretsiz olarak dondurulabilir. (Kayıt dondurma Madde 11) Bunun dışındaki tüm devamsızlıklarda ücret ödenir.

Gündüz Bakımevi hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın