O.M.Ü. Rektörlük İdari Birimler Binası Atakum / SAMSUN

Kısmi Zamanlı Öğrenci Sık Sorulan Sorular ve Cevaplar

Anasayfa » Kısmi Zamanlı Öğrenci Sık Sorulan Sorular ve Cevaplar

Kısmi Zamanlı Çalışma ile ilgili:

Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırmanın Amacı Nedir?
Bu uygulama çerçevesinde, öğrencilerimizin ders saatleri dışındaki boş zamanlarında ilgi ve yetenekleri doğrultusunda geçici işlerde çalıştırılması suretiyle, hem maddi kazanç elde etmelerine ve hem de uygulama becerisi kazanarak iş disiplini edinmiş üretken bireyler olmalarına katkıda bulunmak amaçlanmıştır.
Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Programı nedir?
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Kısmî Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Usul ve Esasları”ile Üniversitemizin 12/11/2015 Tarihli ve 2015/378 Sayılı Kısmi Zamanlı Öğrenci Yönergesi çerçevesinde, eğitim-öğretim dönemleri içinde Üniversitemiz birimlerindeki akademik ve idari iş ve işlemlere yardımcı olmaları amacıyla ilgili döneme ait Üniversite Yönetim Kurulu Kararı ile uygun görülen sayıda kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmaktadır.
Kısmi zamanlı öğrenci kime denir?
Üniversitemizin akademik ve idari birimlerinde geçici işlerde çalıştırılan işçi sayılmayan öğrenciye denir.

Kısmi zamanlı çalışmaya nasıl başvuru yapabilirim?
Üniversitemiz web sayfasında bulunan https://basvuru.omu.edu.tr/ adresinden başvuru.

Kısmı zamanlı çalışmaya kimler başvurabilir?
OMÜ Kısmi Zamanlı Çalışma Yönergesi Madde 7 ye bakınız.

Kısmi Zamanlı Çalışma ücreti ne kadardır? Aylık En Fazla Kaç Saat Çalışabilirim?Kısmi Zamanlı Öğrenci Maaşlar Ne Zaman Ödenmektedir?
Saat ücreti her eğitim öğretim yılı başında Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenmektedir. Kısmi zamanlı azami çalışma süresi; en fazla günde 5 (beş), haftada 15 (onbeş) ve ayda 60 (altmış) saattir. Çalışma dönemi her ayın 15 ile diğer ayın 14 ü arasındadır. Ücretler en geç çalışma dönemi tamamlandıktan sonra o ayın sonuna kadar hesabınıza yatırılmaktadır.
Kısmi zamanlı öğrenci başvuruları ne zaman yapılmaktadır?
Başvurular her eğitim-öğretim yılının başında alınmaktadır.
Hafta sonları ve tatil günlerinde öğrenci çalışır mı?
Kanunlarda millî bayram ve genel tatil olarak kabul edilen günlerde çalışılmamak esas olmakla birlikte, mesai saatleri dışında, hafta sonu, gece ve resmî tatil günlerinde hizmet veren birimlerde, işin gerektirdiği durumlarda kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir.
Kısmi zamanlı olarak çalışmak istiyorum bunun için online başvuruda iki yada daha fazla birime başvurabilir miyim?
Kısmi zamanlı olarak çalışmak için sadece tek bir çalışma alanına başvuru yapılabilir. (MADDE 10 /9)
Anne veya babamdan sağlık güvencem var. Bu işe başladığım zaman SGK İşe Giriş Bildirgem düzenlendiğinde, sağlık güvencem açısından anne-babamın üzerinden düşer miyim?
Aile üzerinden yararlanılan genel sağlık sigortalılığı etkilenmez. Anne, baba üzerinden faydalandığınız sağlık güvenceniz aynen devam eder. Adınıza sadece İş kazası ve meslek hastalıkları pirimi yatırılır.
SGK'dan özel sebeplerle maaş alıyorum kısmi zamanlı olarak çalışsam maaşım kesilir mi?
Hayır, kesilmez.
Kısmi zamanlı olarak çalışma öğrencinin aldığı bursları etkiler mi?
Hayır, etkilemez.
Çalışma saatleri kim / kimler tarafından düzenleniyor?
Çalışma süresinin haftanın günlerine dağılımı ile işin başlama ve bitiş saatleri, öğrencilerin ders programları dikkate alınarak birim yöneticileri tarafından belirlenmektedir.
Kısmi Zamanlı Öğrenci Olarak Çalışmak Emekliliğimi Etkilermi?
Üniversitemizde Kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışmış ve çalışacak öğrencilerimiz için ilgili kanun hükümleri gereği emeklilik ile ilgili uzun vadeli sigorta kolları primi yatırılmadığından emeklilik için herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.

İşten Ayrıldığımda İşsizlik Sigortası Alabilirmiyim?
İlgili kanun hükümleri gereği işsizlik sigortası primi yatırılmadığından işsizlik sigortası alamazsınız.

Yeşil pasaporta sahibiyim. Kısmi zamanlı olarak çalıştığımda pasaportum iptal edilir mi?
Sigorta primi olarak sadece kısa vadeli sigorta kolları (iş kazaları ve meslek hastalıkları ile hastalık sigortaları) hükümlerinin uygulanması nedeniyle, Üniversitemizde kısmi zamanlı öğrenci olarak çalışanlar yeşil pasaportlarını kaybetmezler.

Yeşil Kartım var Kısmi zamanlı çalışmaya başladığım zaman kartım iptal olur mu?
Evet adınıza SGK işe giriş bildirgesi düzenlendiğinde Yeşil kartınız SGK sistemi tarafından pasif duruma alınmaktadır. Bu nedenle tarafınıza provizyon verilmektedir.
Kısmi zamanlı çalışmaya seçilen öğrenci öğrenim süresi boyunca çalışmaya devam edebilir mi?
Bir eğitim yılında öğrencinin kısmi zamanlı olarak çalışması bir sonraki eğitim yılında da kismi zamanlı öğrenci olarak çalışmaya devam etmesi anlamına gelmez. Kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencinin her yıl yeniden başvuruda bulunması gerekmektedir. Bu durum yaz dönemi içinde geçerlidir.
Çalıştığım dönem için çalışma çizelgesine imza atmayı unuttum ücretim yatırılır mı?
Öğrencinin çalıştığı saat ücretini hak edebilmesi için çalışmaya başlarken ve çalışma sonunda çalışma çizelgesine imza atması gerekmektedir. Atmaması durumunda ödeme yapılmaz.
Öğrenciler ne tür işlerde çalıştırılamazlar?
Öğrenciler başta birimlerin öğrenci ve not işlerinde olmak üzere birimlerdeki temizlik, taşıma vb. gibi ağır işlerde çalıştırılamazlar.
Uluslararası öğrenciyim. Kısmi zamanlı olarak çalışabilir miyim?
Üniversitemiz Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesinin 7/2 (a) maddesi gereği, Tezsiz yüksek lisans öğrenciler ile yabancı uyruklu ve özel öğrenciler çalıştırılamaz

Kısmi Zamanlı Öğrenci Faaliyetleri hakkında detaylı bilgi almak için tıklayın