O.M.Ü. Rektörlük İdari Birimler Binası Atakum / SAMSUN

OMÜ; Yürütücüsü Olduğu ‘Toplumsal Fayda’ Temelli BasicEDU Projesi ile Dezavantajlı Kadınların Arkasında

Anasayfa » OMÜ; Yürütücüsü Olduğu ‘Toplumsal Fayda’ Temelli BasicEDU Projesi ile Dezavantajlı Kadınların Arkasında

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Türkiye Ulusal Ajansı) tarafından desteklenen ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının yürütücüsü olduğu “BasicEDU – Temel Eğitim Yoluyla Dezavantajlı Kadınların Yetkinliklerinin Güçlendirilmesi için Model Geliştirme” başlıklı projenin mentör-eğitici eğitimleri ile menti eğitimleri tamamlandı.

Koordinatörlüğünü OMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Senem Gürkan’ın yaptığı projenin 12 – 30 Eylül tarihleri arasında Atakum Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleşen eğitimlerine, proje ekibindeki görevlilerin yanı sıra Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) gibi kamu kuruluşları da destek oldu.

Hasan Ali Yücel Gençlik Bilim ve Sanat Merkezi’ndeki sertifika törenine; Atakum Belediye Başkanı Avukat Cemil Deveci, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Nalan Kızıltan, Atakum Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Yusuf Yalnız, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Yüksel Kıyak, Samsun Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Murat Günaydın, ATAK Kurucusu ve Koordinatörü Avukat Gülay Deveci, OMÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Güngör Kural ve Şube Müdürü Ali Cengiz Ciğerci, Atakum Belediyesi Bilişim Eğitim Merkezi (ATABEM) Koordinatörü Mustafa Özer ve çok sayıda öğretim üyesi katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan törende ilk olarak söz alan Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Senem Gürkan, projenin tanıtımının yanı sıra fikrî çıktıları, aktiviteleri ve ortaklarından bahsetti.

Koordinatör Dr. Öğr. Üyesi Gürkan “Salgın ve krizden en çok kadınların ağırlıkla çalıştığı sektörler etkilendi”

Konuşmasında kadın olmanın literatürde zaten bir dezavantaj olarak geçtiğine dikkat çeken Koordinatör Gürkan “Bunun yanına bir de işsizlik, göçmenlik vb. durumlar eklenince bu kırılganlık hâli, daha şiddetli bir biçimde kendini gösteriyor. Özellikle COVID-19 salgını süresince bu etkiler ‘zincirleme zorluklar’ hâline geldi ve bu grupların yaşadığı dezavantajlılık derinleşti. Salgın ve krizden en çok kadınların ağırlıkla çalıştığı sektörler etkilendi. BasicEDU projemiz gerek gerçekleştiği dönem gerekse hitap ettiği hedef grubunun dezavantajlı kadınlar olması bakımından kırsal kesimde yaşayan kadınların iş gücü piyasasına entegrasyonlarını sağlamayı hedeflemektedir.” değerlendirmelerinde bulundu.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Eren “Toplumsal hizmette özveri, samimiyet ve heves olduğunda nitelikli ve istikrarlı sonuçlar alınıyor”

Ardından projeye ilişkin düşüncelerini paylaşan OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren de BasicEDU projesinin, OMÜ’nün toplumsal hizmet bağlamında yürüttüğü faaliyetlerden biri olduğunu hatırlatarak “Malumunuz Üniversiteler; eğitim ile araştırma geliştirmenin (AR-GE) yanı sıra, toplumun beklentileri ve ihtiyaçları doğrultusunda faaliyet gösteren kurumlar. Toplumsal hizmet, bir seçme hakkı değil, aksine mecburiyet olarak görev tanımında yer alıyor. Yasal zorunluluk olarak ifa edilen toplumsal faydaya dönük işler, çok da kaliteli hizmet üretemiyor, bunu çoğu kez tecrübe ettik. Ancak söz konusu işlerde özveri, samimiyet ve heves olduğunda nitelikli ve istikrarlı sonuçlar alınıyor. Aksi takdirde sadece yasal zorunlukları yerine getirmek, kaliteli işler ortaya çıkarmıyor.” dedi.

“BasicEDU Projesi dışa dönük yüzümüzü ‘ak eden’ çalışmalardan biri oldu”

Kadınların güçlendirilmesinin erkeklere kıyasla farklı bir boyutu olduğunu belirten Prof. Dr. Eren, devamında şöyle konuştu: “Bir toplumun kadın üzerinden güçlendirilmesinin daha etkili ve daha hızlı sonuçlar verdiğini, bütün akademik çalışma ve uygulamalar bize gösteriyor. Bu çerçevede bizlerin kadını veya çocuğu güçlendirirken dikkate aldığımız bütün parametrelerin (değişkenlerin), aslında kendi kültürümüzden kaynaklı öz değerlerimizle bire bir örtüşen konular olmak zorunda olduğunu biliyoruz. Bu projede de sosyal hizmetlerde yahut diğer alanlarda literatürü takip eden arkadaşlarımız hizmetlerini yürütürken bahsettiğim hususları dikkate aldılar yani bir ‘kültürel güncelleme’ bağlamında çalışmalarını yaptılar. BasicEDU’nun koordinasyonunda tabii diğer paydaşların da çok önemli katkıları oldu. Öte yandan Samsun’da hem Büyükşehir Belediyesinin hem de ilçe belediyelerinin kültürel faaliyetlere ne derece önem verdiğini ve gönüllü olarak katıldığını bilenlerdenim. Hakikaten zor koşullarda bile sorumluluk üstlendiklerine ve inisiyatif aldıklarına şahit olduk ve kendilerine müteşekkiriz. Bu anlamda ben bizzat iyi bir şehirde yaşadığımı hissediyorum ve bu durum bir taraftan büyük bir mutluluk kaynağı olmakla birlikte aynı zamanda büyük bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. OMÜ olarak bizlerin bu şehre katkı sunması ve hizmet etmesi boynumuzun borcu. Bu kentte yaşayan her bir insanın refahı ve mutluluğu için katkıda bulunmak, görev tanımımızda var. Sadece eğitim-öğretimle değil, dışa dönük yüzümüzü de göstermeliyiz. İşte BasicEDU Projesi de dışa dönük yüzümüzü ‘ak eden’ çalışmalardan biri oldu. Proje ekibinin her bir üyesine ve katılımcı paydaşlarımıza hassaten teşekkür ediyorum.”

“Kadın elinin değdiği her iş nitelikli olmakta”

Bilimsel projeler dâhil kadın elinin değdiği her proje ve işin kalitesinin yüksek ve etkisinin her zaman fazla olduğuna işaret eden Prof. Dr. Eren “Umarım bütün toplumun gelişiminde ve refahının arttırılmasında bu tür projelerin ciddi katkısı olur. İnsanlık ailesinde kadın ve erkeği rakip değil de ‘refik’ olarak değerlendirmenin her zaman faydalı olacağı ve verimli sonuçlar vereceği kanaatindeyim.” sözleriyle de kadının toplumdaki işlevi ve rolüne vurgu yaptı.

Konuşmalar sonrasında tören programı, mentör ve mentilere katılım sertifikaları, paydaş kuruluşların temsilcileri ve proje eğitmenlerine ise teşekkür belgelerinin sunulmasıyla devam etti. Ayrıca, OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren, Atakum Belediye Başkanı Avukat Cemil Deveci’ye; OMÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Nalan Kızıltan, ATABEM Koordinatörü Mustafa Özer’e; BasicEDU Proje Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Senem Gürkan ise ATAK Kurucusu ve Koordinatörü Avukat Gülay Deveci’ye katkı ve desteklerinden ötürü plaket takdim etti.

Programda ayrıca OMÜ’den Dr. Öğr. Üyesi Beril Tekeli Yiğit ve Arş. Gör. Baran Gülüm, hazırladıkları dinletiyle katılımcılara müzik ziyafeti çekti.

Dinletinin akabinde de OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selim Eren ve Rektör Danışmanı Prof. Dr. Nalan Kızıltan, ATABEM Koordinatörü Mustafa Özer’in rehberliğinde Hasan Ali Yücel Gençlik Merkezi’ndeki atölyeleri gezerek incelemelerde bulundu.