O.M.Ü. Rektörlük İdari Birimler Binası Atakum / SAMSUN

Öğrenci Toplulukları

Anasayfa » Kurumsal » Birimler » Kültür ve Spor Birimi » Öğrenci Toplulukları

Öğrenci Toplulukları
Ondokuz Mayıs Üniversitesinde kayıtlı öğrencilerin bilimsel, mesleki, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklerde bulunabilmeleri amacıyla oluşturulacak öğrenci toplulukları, Mesleki Topluluklar ve Sosyal Topluluklar olmak üzere iki grup altında kurulur. Mesleki topluluklar, birimlerin özgün eğitim – öğretim alanlarına, sosyal topluluklar ise sosyal ve kültürel alanlara yönelik faaliyetlerde bulunurlar. Mesleki toplulukların her türlü başvuruları ilgili akademik birime, sosyal toplulukların başvuruları ise SKSDB’ye yapılır.

Topluluklar Bilgi Sistemi için tıklayınız.

Mesleki Topluluklar
Öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarını değerlendirmek amacıyla; akademik birimlerde yürütülen eğitim programları ile ilgili alanlarda kurulan topluluklardır. Üyeleri, ilgili eğitim öğretim alanlarında öğrenim gören öğrencilerden oluşur.
MESLEKİ TOPLULUKLAR 

Sosyal Topluluklar
Öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetleri dışındaki zamanlarını değerlendirmek amacıyla; bilimsel, kültürel, sanatsal, sportif ve sosyal faaliyetler ile hobi ve düşünce faaliyetlerini gerçekleştirmek için kurulmuş topluluklardır. Üyeleri Üniversitemizin tüm öğrencilerinden oluşur.
SOSYAL TOPLULUKLAR

Dokümanlar
Öğrenci Toplulukları Yönergesi tıklayınız
Topluluk kurmak için dilekçe örneği tıklayınız
Kurucu üye formu tıklayınız
Afiş ve Duyuru hazırlamak için tıklayınız
Sponsorluk Sözleşmesi için tıklayınız

Topluluklara Tahsis Edilen Odalar tıklayınız