O.M.Ü. Rektörlük İdari Birimler Binası Atakum / SAMSUN

Etkinlik Başvuru Süreci

26.11.2020
Etkinlik planı ne zaman oluşturulmalıdır ve ne zaman başvuru yapılmalıdır?
Topluluk Yönetim Kurulu tarafından planlanan etkinlik Akademik Danışman onay alındıktan sonra Topluluk başkanı tarafından topluluk.omu.edu.tr adresinden etkinlik tarihinden en az 15 gün önce etkinlik başvuru formu doldurularak başvuru yapılır.
Başvuru yaptıktan sonra planladığımız etkinlik için harekete geçebilirmiyiz.
Etkinlik için sadece başvuru yapmak yeterli değildir. Başvurunun Etkinlik Kurulunda görüşülmesi ve karara bağlanması gerekir. Karar olumlu olursa etkinlik faaliyetine başlanabilir.
Etkinlik için kullanacağımız duyuru afişlerini nasıl hazırlayabiliriz?
Etkinlikte kullanılacak afişler Üniversitemiz Kurumsal Kimlik sekmesinde bulunan örnek şablon kullanılarak tasarlanır ve etkinlik başvuru formuna eklenir. Onaylanan afişler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından mühürlenip imzalandıktan sonra çoğaltılır ve İlgili Birimlerce uygun görülen yerlerde ilan edilir.
Etkinliklerde Topluluklara Maddi Destek Veriliyor mu?
Üniversitemiz bütçesi dahilinde lojistik, konaklama ve iaşe giderleri desteklenmektedir.
Etkinlik için sponsor desteği alabilir miyiz?
Topluluk faaliyetlerine kaynak sağlamak amacıyla, Öğrenci Toplulukları Yönergesinde belirtilen şartlar çerçevesinde, çeşitli gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarından sponsorluk desteği alabilirler.
Topluluk olarak stant açmak için ne yapmalıyız?
Topluluk Bilgi Sisteminden Etkinlik başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilirsiniz.