O.M.Ü. Rektörlük İdari Birimler Binası Atakum / SAMSUN

Etkinlik Başvuru Süreci

26.11.2020

Etkinlik planı ne zaman oluşturulmalıdır ve ne zaman başvuru yapılmalıdır?
Her eğitim ve öğretim yılı başında topluluk yönetim Kurulu ve Akademik Danışman ile birlikte oluşturulmalıdır. Topluluk başkanı topluluk.omu.edu.tr adresinden etkinlik tarihinden en az 15 gün önce etkinlik başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilir.

Etkinlik için kullanacağımız afişler nasıl olmalıdır?
Etkinlikte kullanılacak afişler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı web adresinde bulunan şablona göre hazırlanmalı ve etkinlik başvuru formuna eklenmelidir. Onaylanan afişler Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından mühürlenip imzalandıktan sonra çoğaltılmalı ve İlgili Birimlerce uygun görülen yerlere asılmalıdır.

Etkinliklerde Topluluklara Maddi Destek Veriliyor mu?
Üniversitemiz bütçesi dahilinde lojistik, konaklama ve iaşe giderleri desteklenmektedir.

Etkinlik için sponsor alabilir miyiz?
Öğrenci toplulukları faaliyetlerine kaynak sağlamak amacıyla, Öğrenci Toplulukları Yönergemizde belirtilen şartlar çerçevesinde, çeşitli gerçek veya tüzel kişiler ile kamu kurum ve kuruluşlarından sponsorluk ve bağış desteği alabilirler.

Topluluk olarak stand açmak için ne yapmalıyız?
Topluluk Bilgi Sisteminden Etkinlik başvuru formunu doldurarak başvuru yapabilirsiniz.