O.M.Ü. Rektörlük İdari Birimler Binası Atakum / SAMSUN

Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

02.11.2020

Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

1) Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmasına ilişkin duyuru birimlerin panolarında ilan edilecektir.
2) Öğrenciler kısmi zamanlı çalışma başvurularını her yıl Ekim ayının 3 haftasında “portal.omu.edu.tr” adresinden [ Kullanıcı adı : ogrencino@omu.edu.tr Parola : Öğrenci bilgi sistemi giriş parolası (ubs.omu.edu.tr) ] yapacaktır.
3) Öğrenciler, çalışmak istediği birimin şartlarını taşımaları koşuluyla sadece bir (1) birime başvuru yapacaklardır.
4) Yapılan başvurular, birimler tarafından oluşturulan 3 kişilik komisyon tarafından değerlendirilerek birim kontenjanı dahilinde her yıl Ekim ayının 4. haftasının son mesai bitimine kadar sistem üzerinden kadar onaylanacaktır.
5) Kısmi zamanlı çalıştırılması uygun görülen öğrencilerin listeleri her yıl Ekim ayının 4 haftasında  SKS web sayfasında ilan edilecektir.
6) Listelerde yer alan öğrenciler, her yıl Ekim ayının son iş gününden  itibaren aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvuracaklardır.
* Nüfus Cüzdan Fotokopisi
* Yeni tarihli öğrenci belgesi (öğrenci işlerinden alınacaktır)
* 1 Adet Fotoğraf
* SGK veya e-Devlet üzerinden alınacak SPAS Müstehaklık Sorgulama ”Sağlık Provizyon Belgesi”
* Banka IBAN Numarası ( Yapı Kredi Bankası Üniversite Şubesi)
7) Başvuru evraklarını eksiksiz teslim eden ve SGK kaydı yapılan öğrenciler takip eden iş gününden itibaren çalışmaya başlayabileceklerdir.
8) Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantaj Sistemi kullanıcılarından görev yaptığı birimi değişen personellerin yerine, görevlendirilecek yeni kullanıcı isimleri T.C Kimlik numaraları ile birlikte SKS Daire Başkanlığına bildirilecektir.
9) Kısmı zamanlı öğrenci çalıştırılmasına yönelik iş ve işlemler “OMÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi” nde yer alan usul ve esaslara göre yürütülecektir.