O.M.Ü. Rektörlük İdari Birimler Binası Atakum / SAMSUN

Burslar

Burs Olanakları

Öğrenimlerini devam ettirebilmek için ekonomik desteğe ihtiyaç duyan başarılı öğrencilere çeşitli kurum, kuruluş, vakıf, dernek ve şirketler tarafından burslar verilmektedir. Bu kurumların başında Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu gelmektedir.

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bursu başvuruları, ÖSYM sınav sonuçları açıklandıktan sonra www.kyk.gov.tr internet adresinden alınmaktadır. Ayrıca eğitim-öğretim yılı başladıktan sonra Fakülte ve Yüksekokullara tanınan kontenjanlar dâhilinde, başvuru tarihleri ve koşulları ekim ayı içerisinde ilgili birimlerce ilan edilerek başvurular alınmakta ve bursiyer seçimi yapılmaktadır. Öğrencilere burs veren diğer vakıf, dernek ve şirketlerin duyuruları ilgili birimlere gönderilmek suretiyle öğrencilere duyurulması sağlanmaktadır.

Ayrıca Üniversitemiz tarafından, belirlenen kontenjanlar dâhilinde, gelir düzeyi düşük öğrencilere her eğitim öğretim yılında “Yemek Bursu” verilmektedir. Yemek bursu başvuruları portal.omu.edu.tr adresinden yapılmaktadır. Enstitü, Fakülte ve Yüksekokullar tarafından alınan başvurular, oluşturulan komisyonlar tarafından değerlendirilerek Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bildirilmektedir. Yemek bursu almaya hak kazanan öğrencilerin listesi web sayfasında ilan edilir.

Yemek Bursu İşlemleri Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

1-Yemek bursuna ilişkin duyuru birimlerin ilan panolarına asılacaktır.
2-Öğrenciler yemek bursu başvurularını
02 – 13 Ekim 2023 tarihleri arasında ‘‘portal.omu.edu.tr’’ adresinden [ Kullanıcı adı: ogrencino@omu.edu.tr Parola: Öğrenci bilgi sistemi giriş parolanız. (omu.portal.edu.tr ] yapacaktır.
3-Başvurular, ilgili birimler tarafından en az üç kişiden oluşan Yemek Bursu Tespit Komisyonu marifetiyle başarı ve gelir düzeyi düşük öğrenciler dikkate alınarak değerlendirilecektir.

4-
İlgili birimler başvuran tüm öğrencileri öncelik sırasına göre listeleyerek 20 Ekim 2023 tarihi mesai bitimine kadar sisteme girecektir.
5-Yemek bursu başvuru formalarını eksik, yanlış ve yanıltıcı bilgilerle dolduran öğrencilerin başvuruları kabul edilmeyecek ve geçersiz sayılacaktır. Bu öğrenciler hakkında gerekirse disiplin işlemi başlatılacaktır.
6-
Yemek bursu almaya hak kazanan öğrencilerin listesi SKSD başkanlığı tarafından 2023 Ekim ayının son haftasında web sayfasında ilan edilecektir.
7-Yemek bursu işlemleri ‘‘OMÜ Öğrenci Yemek Bursu Yönergesi’’ ne uygun olarak yapılacaktır.

Yemek Bursu
Her akademik yılın başında, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile bütçe imkânları dikkate alınarak, başarılı ve gelir düzeyi düşük kaç öğrenciye yemek bursu verileceği, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen yemek bursu kontenjanı öğrenci sayıları dikkate alınarak eğitim öğretim birimlerine tahsis edilir. Yemek bursu başvuruları her öğrencinin kayıtlı bulunduğu eğitim öğretim birimine yapılır. Öğrencilerin müracatlarına ilişkin değerlendimeler birimlerce oluşturulacak ”Yemek Bursu Tespit Komisyonu” tarafından ihtiyaç önceliğine göre tespit edilerek oluşturulacak bir tutanakla öncelik sırasına göre sıralanarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim edilir. Listeler konsolide edilerek web sitesinde yayınlanır. Yemek bursu almaya hak kazanan öğrenciler, akademik yıl boyunca, hafta içi günde bir öğün Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı yemekhanelerden ücretsiz yararlanır.

Aşağıda belirtilen öğrenciler ilan, değerlendirme ve kontenjan sınırlamasına tabi tutulmaksızın, yazılı olarak başvurmaları halinde doğrudan yemek yardımından faydalanabilirler;
-En az % 40 engelli olan ve bu durmunu raporla belgelendiren öğrenciler,
-Şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgelendirenler,
-Yetiştirme yurdunda kalanlar,
-Milli sporcu olduğunu belgelendirenler,
-İhtiyaç sahibi olup, durumunu beyan eden öğrencilere, yıl içerisinde başvurmaları halinde belirlenen kontenjanın %10’unu geçmemek üzere Rektörlük oluru ile yemek bursu verilebilir.

Not: Öğrenciliğin sona ermesi durumunda, ve yemek bursu aldığı süre içinde disiplin cezası alan (uyarı cezası hariç), başka bir burstan faydalanan öğrencilerin yemek bursları kesilir.

Formlar
Yemek bursu yönergesi için tıklayınız

Yemek bursu başvuru formu için tıklayınız

Yemek Bursu ile İlgili Sık Sorulan Sorular ve Cevaplar

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı YEMEK BURSU ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Üniversitemde Değerliyim Projesi  “YEMEK BURSU ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ”

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı YEMEK BURSU ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ

2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Üniversitem Yanımda Projesi “YEMEK BURSU ALMAYA HAK KAZANAN ÖĞRENCİ LİSTESİ” 

 

Burs Başvurusu Link Adresleri :

Vakıflar Genel Müdürlüğü Burs Başvuruları ve Sonuçları

TESYEV Burs Başvuruları ve Sonuçları

Türk Eğitim Vakfı Başvuruları ve Sonuçları

Vehbi Koç Vakfı Burs Başvuruları ve Sonuçları

Sabancı Vakfı Burs Başvuruları ve Sonuçları

Kızılay Bursu Başvuruları ve Sonuçları

Özdemir Bayraktar Milli Teknoloji Burs Programı

Milli Eğitim Bakanlığı YLSY Burs Programı

OMU Vakıf Bursu

OMU Kariyer  Merkezi Burs Duyuruları

OMU Mezunlar Koordinatörlüğü  Burs Duyuruları