Kısmi Zamanlı Öğrenciler

Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

1) Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmasına ilişkin duyuru birimlerin  panolarında ilan edilecektir.
2) Öğrenciler kısmi zamanlı çalışma başvurularını 14 Ekim - 20 Ekim 2019 tarihleri arasında “portal.omu.edu.tr”  adresinden [ Kullanıcı adı : ogrencino@omu.edu.tr  Parola : Öğrenci bilgi sistemi giriş parolası  (ubs.omu.edu.tr) ]  yapacaktır.
3) Öğrenciler,  çalışmak istediği birimin şartlarını taşımaları koşuluyla sadece bir (1)  birime başvuru yapacaklardır.
4) Yapılan başvurular, birimler tarafından oluşturulan   3 kişilik komisyon tarafından değerlendirilerek  birim kontenjanı dahilinde 23 Ekim 2019 tarihi mesai bitimine kadar  sistem üzerinden kadar onaylanacaktır.
5) Kısmi zamanlı çalıştırılması uygun görülen öğrencilerin listeleri 25-30 Ekim 2019 tarihinde SKS web sayfasında  ilan edilecektir.
6) Listelerde yer alan öğrenciler,  30 Ekim 2019' dan itibaren aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvuracaklardır.
* Nüfus Cüzdan Fotokopisi
* Yeni tarihli öğrenci belgesi (öğrenci işlerinden alınacaktır)
* 1 Adet Fotoğraf
* SGK veya e-Devlet üzerinden alınacak SPAS Müstehaklık Sorgulama  ''Sağlık Provizyon Belgesi'' 
* Banka IBAN Numarası ( Akbank Üniversite Şubesi)
7) Başvuru evraklarını eksiksiz teslim eden ve SGK kaydı yapılan öğrenciler takip eden iş gününden itibaren çalışmaya başlayabileceklerdir.
8) Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantaj Sistemi kullanıcılarından görev yaptığı birimi değişen personellerin yerine, görevlendirilecek  yeni kullanıcı isimleri T.C Kimlik numaraları ile birlikte SKS Daire Başkanlığına bildirilecektir.
9) Kısmı zamanlı öğrenci çalıştırılmasına yönelik iş ve işlemler “OMÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi” nde yer alan usul ve esaslara göre yürütlecektir.

* Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma yönergesi
* Kısmi Zanmanlı Öğrenci Devam Çizelgesi Listesi 

 

 

 

 

 

Back to Top