Kısmi Zamanlı Öğrenciler

Kısmi Zamanlı Öğrenci Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

1) Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırılmasına ilişkin duyuru birimlerin  ilan panolarına  asılacaktır.
2) Öğrenciler kısmi zamanlı çalışma başvurularını (güncellendiğinde yayımlanacaktır)  tarihleri arasında “portal .omu.edu.tr”  adresinden [ Kullanıcı adı : ogrencino@omu.edu.tr  Parola : Öğrenci bilgi sistemi giriş parolanız. (ubs.omu.edu.tr) ] yapacaktır.
3) Öğrenciler,  çalışmak istediği birimin özelliklerini taşıması  koşuluyla sadece bir (1)  birime başvuru yapacaklardır.
4) Yapılan başvurular, birimler tarafından oluşturulan   3 kişilik komisyon tarafından değerlendirilerek  birim kontenjanı dahilinde sistem üzerinden
(güncellendiğinde yayımlanacaktır) tarihi mesai bitimine kadar onaylanacaktır.
5) Değerlendirme sonucu kısmi zamanlı çalıştırılması uygun görülen öğrencilerin listeleri  
(güncellendiğinde yayımlanacaktır) tarihinde SKS web sayfasında  ilan edilecektir.
6) Listelerde yer alan öğrenciler,  
(güncellendiğinde yayımlanacaktır) tarihleri arasında aşağıda belirtilen evraklarla birlikte Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına başvuracaklardır.
* Nüfus Cüzdan Fotokopisi
* Yeni tarihli öğrenci belgesi (öğrenci işlerinden alınacaktır)
* 2 Adet Fotoğraf
* SGK veya e-Devlet (sağlık aktivasyon)  üzerinden alınacak  SGK aile sağlık yardımı sorgulama belgesi. (Başvuru evrakları arasında bulunan SGK İlişik Taahhütnamesinde "Ailem (anne / baba) ya da kendi üzerimden genel sağlık sigortası kapsamında sağlık hizmeti almıyorum" seçeneğini işaretleyenler getirecektir.)
* Banka IBAN Numarası ( Akbank Üniversite Şubesi)
7) Başvuru evraklarını eksiksiz teslim eden öğrenciler  
(güncellendiğinde yayımlanacaktır) tarihi itibariyle çalışmaya başlayabileceklerdir.
8) Kısmi Zamanlı Öğrenci Puantaj Sistemi kullanıcılarından görev yaptığı birimi değişen personellerin yerine,  yeni kullanıcı isimleri T.C Kimlik numaraları ile birlikte SKS Daire Başkanlığına bildirilecektir.
9) Kısmı zamanlı öğrenci çalıştırılmasına yönelik iş ve işlemler “OMÜ Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalıştırma Yönergesi” nde yer alan usul ve esaslara göre yürütlecektir.

* Kısmi zamanlı öğrenci çalıştırma yönergesi tıklayınız

 

 

 

 

 

Back to Top