Burslar

 Yemek Bursu İşlemleri Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

İlgili Tarih Aralığında Güncellenecektir.

Yemek Bursu
Her akademik yılın başında, geçmiş yıllardaki uygulamalar, gözlenen ihtiyaçlar ve elde edilen performanslar ile bütçe imkânları dikkate alınarak, başarılı ve gelir düzeyi düşük kaç öğrenciye yemek bursu verileceği, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığının önerisi üzerine Üniversite Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Belirlenen yemek bursu kontenjanı öğrenci sayıları dikkate alınarak eğitim öğretim birimlerine tahsis edilir. Yemek bursu başvuruları her öğrencinin kayıtlı bulunduğu eğitim öğretim birimine yapılır. Öğrencilerin müracatlarına ilişkin değerlendimeler birimlerce oluşturulacak ''Yemek Bursu Tespit Komisyonu'' tarafından ihtiyaç önceliğine göre tespit edilerek oluşturulacak bir tutanakla öncelik sırasına göre sıralanarak Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına teslim edilir. Listeler konsolide edilerek web sitesinde yayınlanır. Yemek bursu almaya hak kazanan öğrenciler, akademik yıl boyunca, hafta içi günde bir öğün Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı yemekhanelerden ücretsiz  yararlanır.

Aşağıda belirtilen öğrenciler ilan, değerlendirme ve kontenjan sınırlamasına tabi tutulmaksızın, yazılı olarak başvurmaları halinde doğrudan yemek yardımından faydalanabilirler;
-En az % 40 engelli olan ve bu durmunu raporla belgelendiren öğrenciler,
-Şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgelendirenler,
-Yetiştirme yurdunda kalanlar,
-Milli sporcu olduğunu belgelendirenler,
-İhtiyaç sahibi olup, durumunu beyan eden öğrencilere, yıl içerisinde başvurmaları halinde belirlenen kontenjanın %10’unu geçmemek üzere Rektörlük oluru ile yemek bursu verilebilir.

Not: Eğitim öğretimini süresinde tamamlayamayan öğrenciler, misafir öğrenciler ve uyarı cezası hariç disiplin cezası alan öğrenciler yemek bursundan faydalanamaz.

Formlar
Yemek bursu yönergesi
tıklayınız
Yemek bursu işlemlerinde uygulanacak usul ve esaslar  tıklayınız

 

 

Back to Top